Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 36
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(36:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Od Dawida, sługi Pańskiego. (36:2) Występek bezbożnego mówi we wnętrzu serca mego: niema bojaźni Bożej przed oczyma jego. [2] »(36:3) Ono pochlebia mu we własnych oczach jego, osiągnąć nieprawość swoją, wykonać nienawiść. [3] »(36:4) Słowami ust jego są przestępstwo i obłuda; przestał być rozsądnym, by czynić dobrze. [4] »(36:5) Przestępstwo knuje na łożu swojem; staje na drodze, która nie jest dobra; zła się nie brzydzi. [5] »(36:6) Panie, dobroć Twoja sięga nieba, a wierność Twoja aż po obłoki! [6] »(36:7) Sprawiedliwość Twoja jest jako góry Boże; sądy Twoje jako głębokość wielka; ludzi i trzody wybawiasz Ty, Panie! [7] »(36:8) Jak kosztowna dobroć Twoja, o Boże! że synowie ludzcy znajdują schronienie w cieniu skrzydeł Twoich! [8] »(36:9) Będą nasyceni hojnemi darami domu Twego, a strumieniem rozkoszy Twojej napoisz ich. [9] »(36:10) Albowiem u Ciebie jest źródło żywota, a w światłości Twojej ujrzymy światłość. [10] »(36:11) Niech dobroć Twoja trwa nad tymi, co Ciebie znają, a sprawiedliwość Twa nad szczerymi sercem. [11] »(36:12) Niech noga pysznych mnie nie dosięgnie, a ręka bezbożnych niech mnie nie przepędzi. [12] »(36:13) Tam upadli, którzy czynili przestępstwo; zostali obaleni i nie mogli powstać. 
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl