Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 37
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida. NIE wpadaj w gniew nad złoczyńcami; nie zazdrość czyniącym nieprawość! [2] »Bo jak trawa prędko uschną i jak zioła zielone powiędną. [3] »Ufaj Panu i czyń dobrze; mieszkaj w kraju i postępuj wiernie. [4] »Rozkoszuj się Panem; a da ci prośby serca twego. [5] »Poruczaj Panu drogę swoją i ufaj Mu, a On będzie działał. [6] »I wyprowadzi sprawiedliwość twoją jako światło i prawo twoje jako południe. [7] »Spokojnie ufaj Panu i ufnie oczekuj na Niego; nie wpadaj w gniew nad tym, komu się udaje droga jego, nad mężem, który wykonuje złe zamysły. [8] »Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości; nie wpadaj w gniew! To prowadzi tylko do zła. [9] »Albowiem złoczyńcy będą wytępieni; lecz ci, co mają nadzieję w Panu, będą posiadali ziemię! [10] »I tylko jeszcze chwilka, a bezbożnika nie będzie; i jeżeli oglądać się będziesz za miejscem jego, to już go niema. [11] »Ale pokorni posiadać będą ziemię i pełnią pomyślności rozkoszować się będą. [12] »Bezbożny knuje zło przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta, na niego zębami swemi; [13] »Ale Pan śmieje się z niego, gdyż widzi, że nadchodzi dzień jego. [14] »Bezbożni dobyli miecza swego i naciągnęli swój łuk, aby obalić nędznego i ubogiego, aby wymordować tych, którzy chodzą prawą drogą. [15] »Miecz ich przeniknie własne ich serce, a łuki ich będą połamane. [16] »To trochę, co ma sprawiedliwy, lepsze jest niż obfitość wielu bezbożnych. [17] »Albowiem ramiona bezbożnych będą złamane; ale sprawiedliwych wspiera Pan. [18] »Pan zna dni nienagannych, i dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. [19] »Nie będą zawstydzeni w zły czas, lecz będą mieli pod dostatkiem podczas klęski głodowej. [20] »Bowiem bezbożni poginą; wrogowie Pańscy przemijają jak przepych pastwisk, znikają jak dym. [21] »Bezbożny pożycza i nie zwraca; lecz sprawiedliwy jest miłosierny i daje. [22] »Bo błogosławieni przez Niego posiadać będą ziemię, ale przeklęci przez Niego będą wytępieni. [23] »Przez Pana będą utwierdzone kroki męża, gdy droga jego podoba Mu się. [24] »Gdy potknie się, nie upadnie, ponieważ Pan wspiera rękę jego. [25] »Byłem młodym i zestarzałem się, a nigdy nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani potomstwa jego żebrzącego chleba. [26] »On jest zawsze miłosierny i chętnie pożycza, i potomstwo jego jest błogosławieństwem. [27] »Odstąp od złego i czyń dobrze, a pozostaniesz na wieki, [28] »Gdyż Pan miłuje prawo i nie opuści pobożnych swoich; na wieki będą zachowani; ale nasienie bezbożnych będzie wytępione. [29] »Sprawiedliwi posiadać będą ziemię i będą w niej mieszkali na zawsze. [30] »Usta sprawiedliwego mówią mądrość, a język jego wypowiada prawość. [31] »Zakon Boga jego jest w sercu jego; kroki jego nie chwieją się. [32] »Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka jakby go zabić. [33] »Ale Pan nie pozostawi go w ręce jego i nie potępi go, gdy będzie osądzony. [34] »Ufnie oczekuj Pana i strzeż drogi Jego, a On cię wywyższy, abyś posiadł ziemię i oglądał wytępienie bezbożnych. [35] »Widziałem bezbożnika potężnego, rozszerzał się jak dziko rosnące i zieleniejące drzewo. [36] »Ale gdy się koło niego przechodziło, nie było go; szukałem go, i nie był znaleziony. [37] »Zważaj na niewinnego i przypatrz się szczeremu; bo dla męża pokoju jest przyszłość. [38] »Ale występcy będą wytraceni pospołu; a będzie odcięta przyszłość bezbożnych. [39] »Ale zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, On jest ich siłą czasu uciśnienia. [40] »Pan pomaga im i wybawia ich; wybawi ich od bezbożnych i da im zbawienie, ponieważ ufają Mu. 
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl