Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 41
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(41:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (41:2) Szczęsny ten, który ma baczenie na ubogiego! Tego Pan wybawi w dniu nieszczęścia. [2] »(41:3) Pan go strzec będzie i zachowa go przy życiu; szczęśliwy będzie na ziemi i nie wydasz go na pastwę wrogów jego. [3] »(41:4) Pan go pokrzepi na łożu niemocy jego; leżenie jego odmienisz w chorobie jego. [4] »(41:5) Rzekłem: Panie, bądź mi łaskaw; uzdrów duszę moją, bo przeciwko Tobie zgrzeszyłem. [5] »(41:6) Wrogowie moi życzą mi zła: "Kiedyż on umrze i zaginie imię jego?" [6] »(41:7) A jeśli który przyjdzie, aby mnie odwiedzić, mówi fałsz; serce jego zgromadza oszczerstwo, wychodzi i omawia to. [7] »(41:8) Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepcą o mnie między sobą, zło zamyślają przeciwko mnie: [8] »(41:9) "Wyrok zniszczenia przylgnął do niego, a skoro leży, więcej nie powstanie". [9] »(41:10) Nawet przyjaciel mój, któremu ufałem, który chleb mój jadał, podniósł piętę przeciwko mnie. [10] »(41:11) Ale Ty, Panie, bądź mi łaskaw i podnieś mię, abym im odpłacił. [11] »(41:12) Z tego poznam, że masz upodobanie we mnie, jeśli wróg mój nie będzie tryumfował nade mną. [12] »(41:13) Ja zaś, mnie podtrzymujesz dla nienaganności mojej i postawisz mię przed obliczem Twoim na wieki. [13] »(41:14) Uwielbiany niech będzie Pan, Bóg Izraelski, na wieki wieków! Amen. Amen. 
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl