Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 45
«  Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(45:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Synów Koracha. Na "Lilje". Pouczenie. Pieśń miłości. (45:2) Serce moje układa wdzięczną pieśń; co ja mówię, przeznaczone jest dla Króla; język mój jest rylcem wprawnego pisarza. [2] »(45:3) Tyś piękniejszy niż synowie ludzcy, rozlał się wdzięk po wargach Twoich; dlatego Bóg Ciebie pobłogosławił na wieki. [3] »(45:4) Przypasz do biódr miecz Swój Ty, Bohaterze, Swoją ozdobę i Swój majestat. [4] »(45:5) I w majestacie Swoim wyrusz szczęśliwie w sprawie prawdy, pokory i sprawiedliwości, a strasznych czynów nauczy Cię prawica Twoja. [5] »(45:6) Strzały Twoje są ostre; — ludy padają przed Tobą; przenikają w serce wrogów Króla. [6] »(45:7) Tron Twój, o Boże, pozostaje na wieki i na zawsze; berło Twego królestwa jest berłem prawości. [7] »(45:8) Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezbożność; dlatego namaścił Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem radości więcej, niż towarzyszy Twoich. [8] »(45:9) Mirrą, aloesem i kasją są wszystkie szaty Twoje; z pałaców z kości słoniowej rozwesela Ciebie gra na strunach. [9] »(45:10) Córki królewskie są między Twojemi oblubienicami; małżonka Twoja stoi po prawicy Twojej w złocie z Ofir. [10] »(45:11) Słuchaj, córko, spojrzyj i nakłoń ucho swoje; zapomnij o ludzie swoim i domu ojca swego; [11] »(45:12) I zapragnie Król piękności twojej, albowiem On jest Panem twoim, więc oddaj Mu hołd. [12] »(45:13) I córka Tyru, najbogatsi z ludzi z darami ubiegać się będą o łaskę Twoją. [13] »(45:14) Zaprawdę wspaniała jest córka królewska, która jest wewnątrz; a szaty jej przetykane są złotem. [14] »(45:15) W odzieniu wzorzyście dzianem zostaje przyprowadzona do Króla; panny za nią, towarzyszki jej, zostają przyprowadzone do Ciebie. [15] »(45:16) Prowadzą je z weselem i radosnem wykrzykiwaniem, i wchodzą do pałacu królewskiego. [16] »(45:17) Na miejscu ojców twoich będą synowie twoi, których postawisz za książąt w całej krainie. [17] »(45:18) Uczynię, by pamiętano o imieniu Twojem od pokolenia do pokolenia; dlatego narody wysławiać Cię będą zawsze i na wieki. 
«  Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl