Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 47
«  Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(47:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm synów Koracha. (47:2) Klaskajcie w dłonie wszystkie ludy! Wykrzykujcie Bogu głośnym okrzykiem radości! [2] »(47:3) Bo Pan najwyższy jest straszny, jest Królem wielkim nad całą ziemią. [3] »(47:4) Poddał nam ludy, a narody pod nogi nasze. [4] »(47:5) Obrał nam dziedzictwo nasze, chlubę Jakóba, którego umiłował. Sela. [5] »(47:6) Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie puzonów. [6] »(47:7) Wysławiajcie Boga psalmami, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu na chwałę, śpiewajcie! [7] »(47:8) Albowiem Bóg jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśń pouczającą! [8] »(47:9) Bóg panuje nad narodami; Bóg zasiadł na tronie wspaniałości Swojej. [9] »(47:10) Zacni ludów zebrali się wraz z ludem Boga Abrahama; gdyż Bogu są poddani władcy ziemi; bardzo jest wywyższony. 
«  Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl