Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 50
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PSALM Asafa. Bóg możny Pan, mówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. [2] »Z Syjonu, doskonałości piękna, występuje Bóg w blasku. [3] »Bóg nasz przychodzi i nie będzie milczał; pożerający ogień idzie przed Nim a dokoła Niego gwałtowna burza. [4] »Wzywa niebo na wysokości i ziemię, aby sądzić lud Swój: [5] »"Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną zawarli przymierze przy ofierze". [6] »I niebiosa obwieszczą sprawiedliwość Jego, albowiem sędzią tym jest sam Bóg. Sela. [7] »Słuchaj, ludu Mój, a będę mówił; Izraelu, bo będę świadczył, przeciwko tobie: Ja, Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim! [8] »Nie z powodu twych ofiar śniednych karcę cię, całopalenia twoje są zawsze przede mną. [9] »Nie wezmę z domu twego cielca, ani kozłów z zagrody twojej. [10] »Albowiem wszystkie zwierzęta leśne są moje i trzody na tysiącu gór. [11] »Znam wszelkie ptactwo w górach, a cokolwiek porusza się w polu, jest mi znane. [12] »Gdybym łaknął, nie powiedziałbym tobie; bo mój jest okrąg ziemi i wszystko, co go napełnia. [13] »Czyż jadam mięso wołowe albo pijam krew kozłów? [14] »Ofiaruj Bogu dziękczynienie i oddaj Najwyższemu śluby twoje; [15] »A wzywaj mię w dzień uciśnienia, wtedy cię wybawię, a ty Mię uczcisz! [16] »Ale do bezbożnika mówi Bóg: Czegóż odmawiasz ustawy moje a bierzesz przymierze moje w usta swe, [17] »Skoro nienawidzisz karność i rzuciłeś za siebie słowa moje? [18] »Kiedy widzisz złodzieja, zaprzyjaźniasz się z nim, i masz społeczność z cudzołożnikami. [19] »Usta swoje rozpuszczasz na zło, a język twój splata obłudę, [20] »Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu, na syna matki swojej rzucasz obelgi. [21] »Toś czynił a Ja milczałem; dlatego mniemałeś, że jestem taki sam, jak ty. Ale będę cię karał i postawię to przed oczy twoje. [22] »Baczcie na to, którzy zapominacie Boga, abym was nie porwał, a nie będzie wybawcy. [23] »Kto ofiaruje dziękczynienie, czci Mię, a kto strzeże dróg swoich, temu ukażę zbawienie Boże! 
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl