Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 51
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(51:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (51:2) Gdy do niego przyszedł prorok Natan, po wejściu jego do Betsaby. (51:3) Boże, bądź mi łaskaw według dobroci Twojej; według wielkiej litości Swojej zgładź występki moje. [2] »(51:4) Omyj mię całkowicie od nieprawości mojej i oczyść mnie z grzechu mojego. [3] »(51:5) Albowiem ja znam występki swoje, a grzech mój stale jest przede mną. [4] »(51:6) Przeciwko Tobie, przeciwko Tobie jedynie zgrzeszyłem i, co złe jest w oczach Twoich, uczyniłem, abyś się okazał sprawiedliwym w wyroku Twoim i czystym w sądzie Twoim. [5] »(51:7) Oto, w nieprawości zrodzony jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. [6] »(51:8) Oto, upodobałeś sobie prawdę we wnętrzu serca, a w skrytości daj mi poznać mądrość. [7] »(51:9) Rozgrzesz mnie hizopem, a będę czysty; omyj mnie, a będę bielszy niż śnieg. [8] »(51:10) Daj mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości, które pokruszyłeś. [9] »(51:11) Zakryj oblicze Swoje przed grzechami mojemi i zgładź wszystkie nieprawości moje. [10] »(51:12) Stwórz mi, Boże, czyste serce, a odnów we wnętrzu mojem ducha stałego. [11] »(51:13) Nie odrzuć mnie od oblicza Swego i nie odbierz Ducha Swego Świętego ode mnie. [12] »(51:14) Przywróć mi radość zbawienia Twego, a duchem ochotnym wesprzyj mnie. [13] »(51:15) Przestępców uczyć będę dróg Twoich, aby się grzesznicy do Ciebie nawrócili. [14] »(51:16) Wybaw mnie od pomsty za krew, Boże, Boże zbawienia mego, wtedy język mój z radosnemi okrzykami wielbić będzie sprawiedliwość Twoją. [15] »(51:17) Panie, otwórz wargi moje, a usta moje zwiastować będą chwałę Twoją. [16] »(51:18) Albowiem nie żądasz ofiar śniednych, dałbym je Ci; a w całopaleniach nie masz upodobania. [17] »(51:19) Ofiary, które się Bogu podobają, — to duch złamany; sercem złamanem i skruszonem nie wzgardzisz, Boże. [18] »(51:20) Wyświadcz dobrodziejstwo Syjonowi według łaskawości Swojej; odbuduj mury Jerozolimy! [19] »(51:21) Wtedy będziesz miał upodobanie w ofiarach sprawiedliwości, w całopaleniach i w ofiarach zupełnych; wtedy cielce ofiarować będą na ołtarzu Twoim. 
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl