Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 53
«  Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(53:1) PRZEWODNIKOWI chóru na smutną melodję. Pouczenie Dawida. (53:2) Głupiec rzekł w sercu swem: "Niema Boga!" Zwyrodniałe i obrzydliwe jest ich postępowanie; niema tam nikogo, kto czyni dobrze. [2] »(53:3) Bóg patrzy z nieba na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy niema tam rozsądnego, który szuka Boga. [3] »(53:4) Ale oni wszyscy odstąpili, wszyscy razem zwyrodnieli; niema tam nikogo, ktoby czynił dobrze, niema ani jednego. [4] »(53:5) Czyż nie mają poznania wszyscy, którzy popełniają przestępstwo i którzy pożerają lud mój, jakoby jedli chleb? a Boga nie wzywają. [5] »(53:6) Wtedy opadło ich przerażenie, gdzie nie było przerażenia; albowiem Bóg rozproszył kości oblegających ciebie; zawstydziłeś ich, bo Bóg ich odrzucił. [6] »(53:7) Ach, gdybyż zbawienie dla Izraela przyszło z Syjonu! Gdy Bóg odmieni niewolę ludu Swego, wtedy niech Jakób się weseli, a Izrael niech się raduje. 
«  Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl