Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 57
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(57:1) PRZEWODNIKOWI chóru. "Nie zatracaj". Złoty klejnot Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. (57:2) Bądź mi łaskaw, o Boże, bądź mi łaskaw! Bo u Ciebie szuka dusza moja schronienia, a do cienia skrzydeł Twoich uciekam się, aż nieszczęście przeminie. [2] »(57:3) Będę wzywał Boga Najwyższego, Boga, który wykonuje sprawę moją. [3] »(57:4) On pośle z nieba i wybawi mię; na pohańbienie wystawia chcącego mnie pochłonąć. Sela. Ześle mi Bóg dobroć Swoją i prawdę Swoją. [4] »(57:5) Dusza moja jest pośród lwów, leżę pomiędzy ziejącymi płomieniami, wśród synów ludzkich, których zęby jako dzidy i strzały i których język — miecz ostry. [5] »(57:6) Wznieś się ponad niebiosa, o Boże, nad całą ziemią niech będzie wspaniałość Twoja! [6] »(57:7) Sieć przygotowali nogom moim, upokorzyli duszę moją; wykopali dół przede mną, ale sami w niego wpadli. Sela. [7] »(57:8) Pełne otuchy jest serce moje, o Boże, pełne otuchy jest serce moje; będę śpiewał i wysławiał psalmami. [8] »(57:9) Zbudź się, duszo moja! Zbudź się, harfo i lutnio! Chcę obudzić jutrzenkę, [9] »(57:10) Będę Cię uwielbiał, Panie, między ludami, będę śpiewał Tobie wśród narodów, [10] »(57:11) Albowiem aż do niebios wielka jest dobroć Twoja i aż pod obłoki prawda Twoja. [11] »(57:12) Wznieś się ponad niebiosa, o Boże, a nad całą ziemią niech będzie wspaniałość Twoja! 
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl