Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 68
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(68:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Dawida. Psalm Pieśń. (68:2) Bóg powstaje: wrogowie Jego będą rozproszeni, a nienawidzący Go uciekają przed Nim. [2] »(68:3) Jak rozprasza się dym, tak ich rozproszysz; jak wosk topnieje od ognia, tak giną bezbożnicy przed obliczem Bożem. [3] »(68:4) Ale sprawiedliwi będą się radowali i weselili przed obliczem Bożem i wykrzykiwali z radości. [4] »(68:5) Śpiewajcie Bogu! Opiewajcie imię Jego! Torujcie drogę Temu, który jeździ przez pustynie. Pan, jest imię Jego; weselcie się przed Nim! [5] »(68:6) Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w mieszkaniu Swojem świętem. [6] »(68:7) Bóg dopomaga samotnym uzyskać domostwo, wyprowadza uwięzionych do szczęścia; ale sprzeciwiający się mieszkać muszą w ziemi suchej. [7] »(68:8) Boże, gdy wyruszałeś przed ludem Twoim, gdy stąpałeś przez pustynię: Sela, [8] »(68:9) Zadrżała ziemia, także niebiosa ociekały przed Bogiem, ów Synaj przed Bogiem, Bogiem Izraela. [9] »(68:10) Obfity deszcz wylewałeś, o Boże; dziedzictwo Twoje, gdy omdlewało, pokrzepiałeś je, [10] »(68:11) Gromada Twoja zamieszkiwała w niej, według dobroci Swej troszczyłeś się o nędznych, o Boże! [11] »(68:12) Pan dał słowo; zwiastunek zwycięstwa jest wielka gromada. [12] »(68:13) Królowie wojsk uciekają, uciekają, a mieszkanka domu dzieli zdobycz. [13] »(68:14) Gdy leżycie pomiędzy zagrodami, jesteście jako skrzydła gołębie, które powleczone są srebrem, a pióra jego żółto mieniącem się zlotem. [14] »(68:15) Gdy Wszechmogący rozproszył tam królów, ziemia na Salmonie stała się białą jak śnieg. [15] »(68:16) Góra Basan jest górą Bożą, górą o wielu szczytach jest góra Basan. [16] »(68:17) Dlaczego zazdrośnie patrzycie, wy góry z wieloma szczytami, na górę, którą pożądał Bóg na mieszkanie Swoje? Tam będzie Pan mieszkał na wieki. [17] »(68:18) Wozów Bożych jest wiele tysięcy, tysiące tysięcy; Pan jest wśród nich, — Synaj świętości. [18] »(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, niewolę wziąłeś w niewolę; otrzymałeś dary z pośród ludzi i nawet sprzeciwiających się, aby Pan, Bóg, mógł tam mieszkać. [19] »(68:20) Uwielbiony niech będzie Pan! Dzień za dniem nosi On brzemię nasze; Bóg jest wybawieniem naszem. Sela. [20] »(68:21) Bóg jest dla nas Bogiem wybawienia; u Pana, Pana są wyjścia z śmierci. [21] »(68:22) Zaiste, Bóg zmiażdży głowę wrogów Swoich, ciemię tego, który chodzi w występkach swoich. [22] »(68:23) Rzekł Pan: Wrócę ich z Basanu, wrócę ich z głębin morskich, [23] »(68:24) Abyś nogę swoją kąpał we krwi, aby język psów twoich dostał dział swój od wrogów. [24] »(68:25) Widziano, o Boże, pochód Twój, pochód Boga mojego, Króla mojego do świątyni. [25] »(68:26) Na przedzie szli śpiewacy, za nimi grający na strunach, w pośród panien bijących w tamburina. [26] »(68:27) "Uwielbiajcie Boga w zgromadzeniach, Pana, wy, którzyście z źródła izraelskiego". [27] »(68:28) Tam Benjamin, najmłodszy, ich władca; książęta Judy — gromada ich; książęta Zabulona, książęta Neftalima. [28] »(68:29) Bóg twój wyznaczył ci moc twoją; utwierdź, o Boże, to, coś dla nas uczynił! [29] »(68:30) Dla świątyni Twojej w Jerozolimie przyniosą Tobie królowie dary. [30] »(68:31) Zgrom zwierza w trzcinie, trzodę wołów z cielcami, narody, które rozdeptują dla monet srebrnych. Rozprosz ludy, które mają upodobanie w wojnie. [31] »(68:32) Przyjdą wielcy z Egiptu, Etjopja pośpiesznie wyciągnie ręce swoje do Boga. [32] »(68:33) Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, opiewajcie Pana, Sela. [33] »(68:34) Jego, który jeździ na niebie, na niebie przeszłości! Oto, daje słyszeć głos Swój, potężny głos. [34] »(68:35) Uznajcie Bożą moc! Nad Izraelem jest Jego dostojeństwo, a moc Jego w obłokach. [35] »(68:36) Straszny jesteś Ty, o Boże, z świątyni Swojej; Bóg izraelski, On jest tym, który udziela ludowi Swemu mocy i siły. Uwielbiony niech będzie Bóg. 
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl