Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 71
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »NA Tobie, Panie, polegam; niech nigdy zawstydzony nie będę. [2] »Według sprawiedliwości Swojej uwolnij mię i wybaw mię; skłoń ku mnie ucho Swoje i daj mi wybawienie. [3] »Bądź mi opoką obronną, gdzie zawsze mógłbym się ukryć; Tyś obiecał wybawić mnie, boś Ty skałą moją i twierdzą moją. [4] »Boże mój, wybaw mnie z ręki bezbożnego, od pięści niesprawiedliwego i czyniącego przemoc. [5] »Albowiem Tyś ufnością moją, Panie, Panie! nadziejo moja od młodości mojej. [6] »Na Tobie opierałem się od urodzenia mego; wywiodłeś mnie z łona matki mojej; chwała moja zawsze należy się Tobie. [7] »Jako dziwo jestem dla wielu, wszakże Tyś silną ucieczką moją. [8] »Usta moje pełne są chwały Twojej, sławy Twojej przez cały dzień. [9] »Nie odrzucaj mię w dniach starości mojej; nie opuszczaj mnie, gdy me siły opadają! [10] »Albowiem wrogowie moi mówią o mnie; a ci, którzy czatują na duszę moją, naradzają się pomiędzy sobą [11] »I mówią: "Bóg go opuścił; ścigajcie i schwyćcie go, ponieważ niema wybawcy!" [12] »Boże, nie bądź dalekim ode mnie; Boże mój, pośpiesz ku mej pomocy. [13] »Niech będą zawstydzeni, niech zginą ci, którzy są przeciwko duszy mojej; pohańbieniem i wstydem niech będą okryci ci, którzy szukają mego nieszczęścia! [14] »Ja zaś stale ufnie oczekiwać będę i powiększać wszelką chwałę Twoją. [15] »Usta moje będą opowiadały sprawiedliwość Twoją, przez cały dzień zbawienne czyny Twoje; ponieważ nie mogę ich zliczyć. [16] »Przyjdę z potężnemi czynami Pana, Pana; chcę wspominać sprawiedliwość Twoją, Ciebie jedynie. [17] »Boże, uczyłeś mię od młodości mojej, i dotychczas oznajmiałem cuda Twoje. [18] »Aż do starości i aż do sędziwości nie opuszczaj mnie, o Boże, dopóki nie oznajmię przyszłemu pokoleniu ramienia Twego, mocy Twojej wszystkim, którzy jeszcze przyjdą. [19] »Sprawiedliwość Twoja, Boże, sięga aż do wyżyn niebios; Ty, który uczyniłeś wielkie rzeczy, o Boże, któż jest jak Ty? [20] »Ty, któryś nam dał oglądać wiele uciśnienia i zła, Ty nas znów ożywisz i wyprowadzisz nas znów z głębin ziemi. [21] »Uczynisz mię tem większym, zwrócisz się do mnie i pocieszysz mnie. [22] »Dlatego ja też chcę uwielbiać Ciebie na harfie, wierność Twoją, o Boże; chcę grać Tobie na lutni, Ty Święty Izraela! [23] »Radośnie wykrzykiwać będą wargi moje, gdy będę Tobie grał, i dusza moja, którą ocaliłeś. [24] »Również i język mój będzie mówił o sprawiedliwości Twojej przez cały dzień, ponieważ zawstydzeni i pohańbieni zostali ci, którzy szukają nieszczęścia mego. 
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl