Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 72
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BOŻE, daj królowi sądy Twoje i synowi królewskiemu sprawiedliwość Twoją, [2] »Aby sądził lud Twój w sprawiedliwości, a nędznych Twoich według prawa. [3] »Niech góry i pagórki niosą ludowi pokój przez sprawiedliwość. [4] »On wywiedzie prawo nędznych ludu i wybawi dzieci biednych, a zdepce dręczyciela. [5] »Bać się Ciebie będą od pokolenia do pokolenia, póki trwać będą słońce i księżyc. [6] »On zstąpi jak deszcz na łąkę skoszoną, jak deszcze ulewne, które rozmiękczają glebę. [7] »Za dni Jego kwitnąć będzie sprawiedliwy i będzie obfitość pokoju, aż księżyca nie będzie. [8] »Będzie panował od morza aż do morza, i od rzeki aż do krańców ziemi. [9] »Przed Nim upokorzą się mieszkańcy pustyni, a wrogowie Jego proch lizać będą. [10] »Królowie z Tarsu i wysp przyniosą dary; królowie z Seby i Saby złożą Mu daninę. [11] »Wszyscy królowie kłaniać Mu się będą; wszystkie ludy służyć Mu będą. [12] »Albowiem On wybawi biednego, który wzywa pomocy, i nędznego, który nie ma pomocnika. [13] »Zmiłuje się nad nieznacznym i biednym, a dusze biednych wybawi. [14] »Od ucisku i przemocy ocali dusze ich, a krew ich będzie droga w oczach Jego, [15] »I będzie żył, i dawać mu będą złoto z Seby; stale się za Niego modlić będą, codziennie błogosławić Go będą. [16] »Nadmiar zboża będzie w kraju aż na wierzchołkach gór; urodzaj jego zaszumi jak Libanon; a z miast wykwitnie lud jak roślinność ziemi. [17] »Imię Jego pozostanie na wieki; imię Jego trwać będzie, póki słońce istnieje. W Nim błogosławić sobie będą; wszystkie narody szczęśliwym mianować Go będą! [18] »Uwielbiony niech będzie Bóg, Pan, Bóg Izraela, który sam cuda czyni. [19] »I uwielbione niech będzie wspaniałe imię Jego na wieki! A cała ziemia niech napełniona będzie Jego wspaniałością. Amen, tak, amen. [20] »Kończą się modlitwy Dawida, syna Isajego. 
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl