Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 74
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pouczenie Asafa. BOŻE, dlaczego odrzuciłeś na zawsze, i rozpalił się gniew Twój przeciwko stadu pastwiska Twego? [2] »Wspomnij zgromadzenie Swoje, które pozyskałeś od wieków, wykupiłeś je jako dziedzictwo! tę górę Syjon, na której zamieszkałeś. [3] »Skieruj kroki Swoje wzwyż na wieczne gruzy! Wszystko w świątyni zniszczył wróg. [4] »Ryczą przeciwnicy Twoi wpośród miejsca Twoich zgromadzeń; wznieśli swoje znaki jako znak zwycięstwa. [5] »Mają wygląd tego, który siekierę podnosi w gęstwinie leśnej. [6] »A teraz wszystkie jej rzeźby rozbijają toporami i młotami. [7] »Podpalili świątynię Twoją, zbezcześcili mieszkanie imienia Twego, zrównali z ziemią! [8] »Mówili w sercu swojem: Przemóżmy ich społem! Spalili oni wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych w kraju. [9] »Znaków naszych nie widzimy, już niema więcej proroka i niema u nas nikogo, ktoby wiedział, jak długo to ma trwać. [10] »Dopóki, o Boże, gnębiciel ma szydzić? Czy wróg imieniem Twojem ma zawsze gardzić? [11] »Czemu cofasz rękę Swoją? Wyciągnij prawicę Swoją z zanadrza i połóż kres. [12] »A przecie Bóg jest oddawna królem moim; dawał wybawienia w tym kraju. [13] »Tyś rozdzielił morze mocą Swoja, rozbiłeś głowy morskich potworów na wodach. [14] »Zdruzgotałeś głowy lewiatana, oddałeś go na pokarm gromadzie zwierząt pustyni. [15] »Tyś kazał źródłom i strumieniom wytryskiwać, nieustannie płynące rzeki Tyś wysuszył. [16] »Twoim jest dzień, Twoją też noc, Tyś ukształtował księżyc i słońce. [17] »Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi; lato i zimę Tyś utworzył. [18] »Wspomnij o tem, że wróg szydzi z Pana, a naród bezbożny gardzi imieniem Twojem! [19] »Nie oddawaj duszy synogarlicy Twojej drapieżnemu zwierzęciu, i nie zapomnij na zawsze gromady nędznych Twoich. [20] »Spójrz na przymierze! Albowiem kryjówki kraju są pełne jaskiń zbójców, [21] »Niech utrapiony nie wróci zawstydzonym, lecz dozwól chwalić imię Twoje nędznym i biednym! [22] »Powstań, o Boże, ujmij się o sprawę Twoją! Wspomnij o pohańbieniu, które spotyka Ciebie codziennie od głupców. [23] »Nie zapomnij głosu przeciwników Twoich, huku powstających przeciwko Tobie, który się stale wznosi! 
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl