Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 76
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(76:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na strunach. Psalm Asafa. Pieśń. (76:2) Znany jest Bóg w Judzie, w Izraelu wielkie jest imię Jego; [2] »(76:3) W Salemie był przybytek Jego, a mieszkanie Jego — w Syjonie. [3] »(76:4) Tam połamał błyskawice łuku, tarczę, miecz i oręż wojenny. Sela. [4] »(76:5) Przychodzisz pełen blasku, wspaniały z wiecznych gór grabiestwa. [5] »(76:6) Zdobyczą stali się odważni sercem, zapadli w sen głęboki, a wszystkim walecznym mężom odmówiły ręce ich. [6] »(76:7) Od gromienia Twego, Boże Jakóba, twardo zasnęli jak konie, tak jeźdźcy. [7] »(76:8) Tyś straszny, i któż ostać się może przed Tobą, gdy się rozgniewasz? [8] »(76:9) Z nieba obwieściłeś sąd Swój: i bała się ziemia i ucichła, [9] »(76:10) Gdy Bóg powstał na sąd, aby wybawić wszystkich pokornych w kraju. Sela. [10] »(76:11) Gdyż nawet i zapalczywość ludzi będzie Ciebie uwielbiała, a ostatkiem zapalczywości Ty się opaszesz. [11] »(76:12) Składajcie i oddawajcie śluby swoje Panu, Bogu waszemu; wszyscy, którzy są wokół Niego, niech przyniosą dary Strasznemu, [12] »(76:13) Temu, który łamie pychę książąt i jest straszny dla królów ziemi. 
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl