Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 77
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(77:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Dla Jedytuna. Psalm Asafa. (77:2) Podnoszę głos swój do Boga, i chcę wołać; podnoszę głos swój do Boga, i On mi da posłuch. [2] »(77:3) W dzień ucisku mego szukam Pana; ręka moja jest wyciągnięta w nocy bezustanku, a nie chce się dać pocieszyć dusza moja. [3] »(77:4) Gdy myślę o Bogu, to muszę jęczeć; rozmyślam, wtedy duch mój omdlewa. Sela. [4] »(77:5) Ty trzymasz powieki oczów moich otwarte; jestem pełen niepokoju i nie mogę mówić. [5] »(77:6) Wtedy wspominam przedwieczne dni i dawno minione lata; [6] »(77:7) W nocy myślę o swojej grze na strunach, rozmyślam w sercu swojem, i duch mój bada: [7] »(77:8) Czyż na wieki Pan odrzuci, a nigdy już łaskawości nie okaże? [8] »(77:9) Czyż na zawsze wyczerpała się dobroć Jego, i czyż obietnica Jego skończyła się od pokolenia do pokolenia? [9] »(77:10) Czyż Bóg zapomniał być łaskawym? Czyż w gniewie zamknął zmiłowanie Swoje? Sela. [10] »(77:11) I mówię: "To jest błaganie moje, żeby się odwróciła prawica Najwyższego". [11] »(77:12) Chcę z wysławianiem wspominać dzieła Pańskie; a wspominać przedwieczne cuda Twoje [12] »(77:13) I chcę zastanawiać się nad wszelkiem postępowaniem Twojem, a rozmyślać o Twoich wielkich dziełach. [13] »(77:14) Boże, święta jest droga Twoja! Któż jest tak wielkim Bogiem, jak Ty? [14] »(77:15) Tyś jest Bogiem, który czyni cuda; Tyś okazał moc Swoją wśród narodów. [15] »(77:16) Tyś ocalił lud Swój wzniesionem ramieniem, synów Jakóba i Józefa. Sela. [16] »(77:17) Gdy Ciebie, o Boże, widziały wody, gdy wody Ciebie widziały, zadrżały, i głębiny się zatrzęsły; [17] »(77:18) Obłoki wylały wody, grzmiało w powietrzu, a strzały Twoje latały tu i tam; [18] »(77:19) Głos grzmotu Twego rozbrzmiał w wichrze, błyskawice oświecały okrąg ziemi, zatrzęsła się i zadrżała ziemia. [19] »(77:20) Droga Twoja była w morzu, i ścieżka Twoja w wodach wielkich, lecz ślady stóp Twoich były nieznane. [20] »(77:21) Tyś prowadził lud Swój jak stado, przez rękę Mojżesza i Aarona. 
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl