Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 80
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(80:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Według "Lilij". Świadectwo Asafa. Psalm. (80:2) Zważ, Pasterzu Izraela! który prowadzisz Józefa jako trzodę; ukaż się, który tronujesz nad cherubami! [2] »(80:3) Wzbudź moc Swoją przed Efraimem, Benjaminem i Manasesem i przyjdź nam ku wybawieniu. [3] »(80:4) O Boże, przywróć nas, i niech jaśnieje oblicze Twoje, a będziemy wybawieni. [4] »(80:5) Panie, Boże zastępów, jak długo się będziesz gniewał mimo modlitwy ludu Twego? [5] »(80:6) Karmiłeś ich łzawym chlebem i poiłeś ich kielichami łez; [6] »(80:7) Uczyniłeś nas przyczyną waśni sąsiadów naszych, a wrogowie nasi szydzą z nas między sobą. [7] »(80:8) O Boże zastępów, przywróć nas, i niech jaśnieje oblicze Twoje, a będziemy wybawieni. [8] »(80:9) Ty wykopałeś z Egiptu krzew winny, wygnałeś narody, a jego zasadziłeś. [9] »(80:10) Uczyniłeś przed nim przestrzeń, że się zakorzenił i napełnił kraj; [10] »(80:11) Cień jego okrył góry, a wicie jego — cedry Boże; [11] »(80:12) Rozpuścił winorośle swoje aż do morza, a pędy swoje aż do rzeki. [12] »(80:13) Dlaczego zburzyłeś mury jego tak, że wszyscy, którzy przechodzą drogą mimo, obskubują go. [13] »(80:14) Ryje pod nim dzik z lasu, a zwierz polny spasa go. [14] »(80:15) Boże zastępów, wróć znów; spojrzyj z nieba i wejrzyj, a nawiedź ten krzew winny, [15] »(80:16) Szczep, który prawica Twoja zasadziła, i wyrostek, który pokrzepiłeś. [16] »(80:17) Spalony jest ogniem, odcięty jest; od gromienia oblicza Twego giną! [17] »(80:18) Ręka Twoja niech będzie nad mężem prawicy Twojej, nad synem człowieczym, którego sobie pokrzepiłeś. [18] »(80:19) Wtedy nie będziemy odstępowali od Ciebie; ożyw nas, a imię Twoje wzywać będziemy. [19] »(80:20) Panie, Boże zastępów, przywróć nas, i niech jaśnieje oblicze Twoje, a będziemy wybawieni. 
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl