Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 81
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(81:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na harfie gatyckiej. Asafa. (81:2) Radośnie wykrzykujcie Bogu, który jest mocą naszą, okrzykujcie Boga Jakóba! [2] »(81:3) Wznieście śpiew, niechaj rozbrzmi tamburino i wdzięczna lutnia z harfą! [3] »(81:4) Zatrąbcie o nowiu księżyca w puzon, o pełni księżyca na dzień naszej uroczystości! [4] »(81:5) Albowiem taka jest ustawa dla Izraela, polecenie od Boga Jakóba. [5] »(81:6) On postanowił to na świadectwo w Józefie, kiedy wyruszał przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę mowę, jakiej dotychczas nie znałem: [6] »(81:7) "Zdjąłem z ramion jego brzemię; a ręce jego od dźwigania kosza zostały uwolnione. [7] »(81:8) Gdyś ty Mnie w uciśnieniu wzywał, uwolniłem ciebie; odpowiedziałem ci zza osłony gromu; i doświadczałem ciebie u wód Meriba. Sela. [8] »(81:9) Słuchaj, ludu Mój, chcę ciebie upomnieć; o gdybyś ty Mnie posłuchał, Izraelu! [9] »(81:10) Niema być pośród ciebie boga cudzego, i nie masz się kłaniać bogu kraju obcego! [10] »(81:11) Ja Pan jestem Bogiem twoim, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej. Otwórz usta swoje szeroko, a Ja napełnię je! [11] »(81:12) Ale lud Mój nie słuchał głosu Mojego, a Izrael nie był Mi powolny. [12] »(81:13) Wtedy pozostawiłem ich zatwardziałości serca ich, że chodzili według własnych postanowień swoich. [13] »(81:14) O, gdybyż posłuchał Mię był lud Mój, a gdybyż Izrael drogami Mojemi chodził, [14] »(81:15) Wkrótce byłbym upokorzył wrogów ich i obrócił rękę Swoją przeciw gnębicielom ich. [15] »(81:16) Nienawidzący Pana poddaliby się Jemu z pochlebstwem, a czas ich trwałby na wieki, [16] »(81:17) Karmiłbym ich tłustością pszenicy, a miodem ze skały nasyciłbym ich". 
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl