Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 85
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(85:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Synów Koracha. Psalm. (85:2) Panie, Tyś łaskawość okazywał ziemi Twojej, odwróciłeś niewolę Jakóba; [2] »(85:3) Przebaczyłeś nieprawości ludu Twego, przykryłeś wszystkie grzechy ich. Sela. [3] »(85:4) Zaniechałeś całej zapalczywości Swej, odwróciłeś się od żaru gniewu Swego. [4] »(85:5) Przywróć nas, Boże zbawienia naszego, połóż kres oburzeniu Swojemu przeciwko nam! [5] »(85:6) Czyż wiecznie gniewać się będziesz na nas i dasz gniewowi Swemu trwać od pokolenia do pokolenia? [6] »(85:7) Czyż nie ożywisz nas na nowo, aby się lud Twój radował w Tobie? [7] »(85:8) Panie, daj nam oglądać dobroć Twoją i obdarz nas zbawieniem Twojem! [8] »(85:9) Posłucham, co powie Bóg, Pan; tak, On przyrzeknie pokój ludowi Swojemu i pobożnym Swoim, byleby się tylko do głupoty nie wracali! [9] »(85:10) Zaiste, zbawienie Jego jest bliskie tym, którzy się Go boją, aby wspaniałość w kraju naszym mieszkała; [10] »(85:11) Aby dobroć i prawda spotkały się, aby sprawiedliwość i pokój się ucałowały. [11] »(85:12) Prawda z ziemi wykiełkuje, a sprawiedliwość spoglądać będzie z nieba. [12] »(85:13) I da też Pan dobro, a ziemia nasza wyda plon swój. [13] »(85:14) Sprawiedliwość przed Nim chodzić będzie, a zważać będzie na kierunek kroków swoich. 
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl