Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 90
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »MODLITWA Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś był schronieniem naszem od pokolenia do pokolenia. [2] »Zanim góry powstały i stworzyłeś ziemię i okrąg świata, od wieków aż na wieki jesteś Ty, Boże! [3] »Ty obracasz znowu w proch człowieka i mówisz: "Wróćcie, dzieci ludzkie!" [4] »Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich są jak dzień wczorajszy, gdy przeminął, i jako straż nocna. [5] »Spławiasz ich, są jako sen, jako trawa, która z poranku kiełkuje, [6] »Z poranku kwitnie i kiełkuje; wieczorem zostaje skoszona i usycha. [7] »Albowiem od gniewu Twego giniemy, a zapalczywością Twoją jesteśmy zatrwożeni! [8] »Położyłeś nieprawości nasze przed Siebie, skryte grzechy nasze w światło oblicza Twego. [9] »Bo wszystkie dni nasze minęły przez zapalczywość Twoją; spędzamy lata nasze jak szept. [10] »Dni życia naszego jest lat siedemdziesiąt, a przy większych siłach — lat osiemdziesiąt, a dumą ich utrudzenie i bieda; albowiem prędko przemija, a my ulatujemy. [11] »Kto poznaje siłę gniewu Twego, i kto boi się takiej zapalczywości Twojej? [12] »Naucz nas zatem obliczać dni nasze, abyśmy uzyskali mądre serce! [13] »Wróć, Panie! Jak długo będziesz zwlekał? i zlituj się nad sługami Twymi! [14] »Nasyć nas z poranku dobrocią Swoją, abyśmy wesoło wykrzykiwać i radować się mogli po wszystkie dni nasze! [15] »Rozraduj nas po dniach, w których nas upokarzałeś, po latach, w których oglądaliśmy zło! [16] »Niech się objawi sługom Twoim postępowanie Twoje, a majestat Twój dzieciom ich! [17] »Niech będzie nad nami łaskawość Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych wzmacniaj wśród nas! Tak, dzieło rąk naszych wzmacniaj! 
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl