Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 91
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »KTO siedzi pod ochroną Najwyższego i przebywa w cieniu Wszechmocnego, [2] »Mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam! [3] »Bo On cię wybawi z sidła ptasznika i ze zgubnej dżumy. [4] »Pierzem Swojem osłoni cię, a pod Jego skrzydłami ucieczkę znajdziesz; wierność Jego jest tarczą i puklerzem. [5] »Nie będziesz się bał strachu nocy, strzały lecącej za dnia; [6] »Dżumy, która w ciemności grasuje, zarazy, która w południe pustoszy. [7] »Choćby u boku twego padło tysiąc i dziesięć tysięcy po prawicy twojej, jednak ciebie to nie dosięgnie. [8] »Tylko oczyma swemi będziesz się przyglądał i ujrzysz odpłatę bezbożnych. [9] »Przeto, żeś mówił: Pan jest ucieczką moją! Najwyższego uczyniłeś schronieniem swojem; [10] »Żadne nieszczęście nie spotka ciebie, i żadna plaga nie przybliży się do namiotu twego. [11] »Albowiem o tobie aniołom Swoim poleci, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. [12] »Na rękach nosić cię będą, aby się nie potrąciła o kamień noga twoja. [13] »Po lwach i żmijach stąpać będziesz, lwięta i węże podepcesz. [14] »Ponieważ mocno się Mnie uchwycił, wybawię go; uczynię go bezpiecznym, bo zna imię Moje. [15] »Wzywać Mnie będzie, a odpowiem mu; będę przy nim w uciśnieniu, uwolnię go i uczczę go. [16] »Długiem życiem nasycę go i dozwolę mu oglądać zbawienie Moje. 
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl