Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 92
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(92:1) PSALM. Pieśń na dzień sabatni. (92:2) Dobrze jest dziękować Panu, a śpiewać imieniowi Twemu, o Najwyższy! [2] »(92:3) Z poranku oznajmiać dobroć Twoją, a wierność Twoją po nocach. [3] »(92:4) Przy dziesięciu strunach i na harfie, przy grze strunnej z lutnią. [4] »(92:5) Boś Ty mnie uradował, Panie, przez Swe postępowanie; o dziełach rąk Twoich wykrzykiwać będę z radością. [5] »(92:6) Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie! Bardzo głębokie są myśli Twoje. [6] »(92:7) Nierozsądny człowiek nie poznaje tego, a głupiec tego nie rozumie. [7] »(92:8) Gdy bezbożnicy zielenieją jak trawa, a wszyscy czyniący przestępstwo kwitną, to tylko dlatego, aby byli wytraceni na zawsze. [8] »(92:9) Ale Ty, Panie, jesteś dostojny na wieki! [9] »(92:10) Albowiem oto wrogowie Twoi, Panie, albowiem oto wrogowie Twoi zginą, rozproszeni będą wszyscy, którzy czynią przestępstwo. [10] »(92:11) Ale Ty róg mój wywyższysz jak róg bawołu; świeżym olejkiem namaszczony będę. [11] »(92:12) I oko moje lubować się będzie widokiem tych, którzy na mnie czyhają; uszy moje lubować się będą nad złoczyńcami, powstającymi przeciwko mnie. [12] »(92:13) Sprawiedliwy wykiełkuje jako palma, wyrośnie jak cedr na Libanonie. [13] »(92:14) Którzy zasadzeni są w domu Pańskim, kwitnąć będą w przedsionkach Boga naszego. [14] »(92:15) Jeszcze i w sędziwości przynoszą owoc, soczystymi są i zieleniejącymi, [15] »(92:16) Aby oznajmiali, że sprawiedliwy jest Pan, opoka moja, i że niema w Nim żadnej nieprawości. 
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl