Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 96
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ŚPIEWAJCIE Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, cała ziemio! [2] »Śpiewajcie Panu, uwielbiajcie imię Jego, oznajmiajcie z dnia na dzień wybawienie Jego! [3] »Opowiadajcie wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego! [4] »Albowiem wielki jest Pan i wielce godny chwały, straszny jest nad wszystkie bogi. [5] »Albowiem wszystkie bogi narodów są bałwanami, ale Pan niebiosa stworzył. [6] »Majestat i przepych są przed obliczem Jego, moc i chwała w świątyni Jego. [7] »Oddajcie Panu, pokolenia ludu, oddajcie Panu chwałę i moc! [8] »Oddajcie Panu chwałę imienia Jego, przynieście ofiarne dary i wchodźcie do przedsionków Jego! [9] »Módlcie się do Pana w świętej ozdobie; zadrżyjcie przed Nim, cała ziemio! [10] »Powiadajcie wśród narodów: "Pan rządzi! dlatego okrąg ziemi utwierdzony jest i nie zachwieje się. On sądzić będzie narody według prawości! [11] »Niech się radują niebiosa, a niech się weseli ziemia, niech szumi morze i co je napełnia. [12] »Niech weselą się pola i wszystko, co jest na nich! Wtedy wykrzykiwać będą radośnie wszystkie drzewa leśne [13] »Przed Panem; bo idzie, idzie zaiste, aby sądzić ziemię; sądzić będzie okrąg ziemi w sprawiedliwości, a narody według prawdy swojej. 
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl