Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 99
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN rządzi: drżą narody; tronuje nad cherubami: ziemia się chwieje! [2] »Wielki jest Pan na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody. [3] »Niech uwielbiają wielkie i straszne imię Twoje: święte jest ono! [4] »I moc króla, który miłuje prawo! Utwierdziłeś to, co prawe; sprawujesz prawo i sprawiedliwość w Jakóbie. [5] »Wywyższajcie Pana, Boga naszego, i padajcie przed podnóżkiem nóg Jego: święty jest On! [6] »Mojżesz i Aaron między kapłanami Jego, i Samuel między tymi, którzy wzywali imienia Jego, wzywali do Pana, a odpowiedział im. [7] »W słupie obłoku mówił do nich; zachowywali świadectwa Jego i ustawy, które im dał. [8] »Panie, Boże nasz, Tyś im odpowiedział; byłeś im Bogiem przebaczającym i mścicielem czynów ich. [9] »Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a padajcie u świętej góry Jego! Albowiem święty jest Pan, Bóg nasz. 
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl