Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga. [2] »Stworzył ich mężczyzną i kobietą; błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. [3] »Adam żył sto trzydzieści lat i spłodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set. [4] »A dni Adama po spłodzeniu Seta było osiemset lat i spłodził synów i córki. [5] »tak wszystkich dni, które żył Adam, było dziewięćset trzydzieści lat i umarł. [6] »Set żył sto pięć lat i spłodził Enosza. [7] »Po spłodzeniu Enosza Set żył osiemset siedem lat i spłodził synów i córki. [8] »Wszystkich dni Seta było dziewięćset dwanaście lat i umarł. [9] »Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i spłodził Kenana. [10] »Po spłodzeniu Kenana Enosz żył osiemset piętnaście lat i spłodził synów i córki. [11] »Wszystkich dni Enosza było dziewięćset pięć lat i umarł. [12] »Kenan żył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalaleela. [13] »Po spłodzeniu Mahalaleela Kenan żył osiemset czterdzieści lat i spłodził synów i córki. [14] »Wszystkich dni Kenana było dziewięćset dziesięć lat i umarł. [15] »Mahalaleel żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Jareda. [16] »Po spłodzeniu Jareda Mahalaleel żył osiemset trzydzieści lat i spłodził synów i córki. [17] »Wszystkich dni Mahalaleela było osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł. [18] »Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Henocha. [19] »Po spłodzeniu Henocha Jared żył osiemset lat i spłodził synów i córki. [20] »Wszystkich dni Jareda było dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł. [21] »Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Matuzalema. [22] »Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem trzysta lat i spłodził synów i córki. [23] »Wszystkich dni Henocha było trzysta sześćdziesiąt pięć lat. [24] »Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał. [25] »Matuzalem żył sto osiemdziesiąt siedem lat i spłodził Lameka. [26] »Po spłodzeniu Lameka Matuzalem żył siedemset osiemdziesiąt dwa lata i spłodził synów i córki. [27] »Wszystkich dni Matuzalema było dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł. [28] »Lamek żył sto osiemdziesiąt dwa lata i spłodził syna. [29] »I nadał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w naszej pracy i w trudzie naszych rąk, z powodu ziemi, którą PAN przeklął. [30] »Po spłodzeniu Noego Lamek żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i spłodził synów i córki. [31] »Wszystkich dni Lameka było siedemset siedemdziesiąt siedem lat i umarł. [32] »A gdy Noe miał pięćset lat, spłodził Sema, Chama i Jafeta. 
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.