Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 25
«  1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. A oto liczba pełniących tę służbę: [2] »Z synów Asafa – Zakkur, Józef, Netaniasz i Asarela. Synowie Asafa zależni od Asafa, który prorokował pod kierownictwem króla. [3] »Z Jedutuna – synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Jeszajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sześciu, pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował przy harfie, dziękując PANU i wychwalając go. [4] »Z Hemana – synowie Hemana: Bukkiasz, Mattaniasz, Uzziel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamtiezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir i Machaziot. [5] »Ci wszyscy byli synami Hemana, widzącego królewskiego w słowach Bożych, dla podnoszenia rogu. I Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki. [6] »Ci wszyscy byli pod kierownictwem swego ojca, przeznaczeni do śpiewu w domu PANA przy cymbałach, cytrach i harfach, do służby w domu Bożym, tak jak król rozkazał Asafowi, Jedutunowi i Hemanowi. [7] »A liczba ich wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w pieśniach PANA, wszystkich uzdolnionych, wynosiła dwieście osiemdziesiąt osiem. [8] »I rzucali losy co do swej służby, tak mały, jak i wielki, tak mistrz, jak i uczeń. [9] »Pierwszy los padł na Asafa i na Józefa, drugi – na Gedaliasza wraz z jego braćmi i synami, razem było ich dwunastu. [10] »Trzeci – na Zakkura, na jego synów i braci, razem dwunastu. [11] »Czwarty – na Jisriego, na jego synów i braci, razem dwunastu. [12] »Piąty – na Netaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu. [13] »Szósty – na Bukkiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu. [14] »Siódmy – na Jesarela, na jego synów i braci, razem dwunastu. [15] »ósmy – na Jeszajasza, na jego synów i braci, razem dwunastu. [16] »Dziewiąty – na Mattaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu. [17] »Dziesiąty – na Szimejego, na jego synów i braci, razem dwunastu. [18] »Jedenasty – na Azarela, na jego synów i braci, razem dwunastu. [19] »Dwunasty – na Chaszabiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu. [20] »Trzynasty – na Szubaela, na jego synów i braci, razem dwunastu. [21] »Czternasty – na Mattitiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu. [22] »Piętnasty – na Jeremota, na jego synów i braci, razem dwunastu. [23] »Szesnasty – na Chananiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu. [24] »Siedemnasty – na Joszbekasza, na jego synów i braci, razem dwunastu. [25] »Osiemnasty – na Chananiego, na jego synów i braci, razem dwunastu. [26] »Dziewiętnasty – na Mallotiego, na jego synów i braci, razem dwunastu. [27] »Dwudziesty – na Eliatę, na jego synów i braci, razem dwunastu. [28] »Dwudziesty pierwszy – na Hotira, na jego synów i braci, razem dwunastu. [29] »Dwudziesty drugi – na Giddaltiego, na jego synów i braci, razem dwunastu. [30] »Dwudziesty trzeci – na Machaziota, na jego synów i braci, razem dwunastu. [31] »Dwudziesty czwarty – na Romamtiezera, na jego synów i braci, razem dwunastu. 
«  1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.