Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 12
«  Księga Hioba 11 Księga Hioba 12 Księga Hioba 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Hiob odpowiedział: [2] »Doprawdy jesteście ludem i wraz z wami zginie mądrość. [3] »Ale ja również mam rozum, jak i wy, i nie jestem od was gorszy. Kto nie zna tych rzeczy? [4] »Jestem pośmiewiskiem dla swojego przyjaciela; ja, który wołam do Boga, a on odpowiada; sprawiedliwy i doskonały jest pośmiewiskiem. [5] »Ten, który jest bliski upadku, to pochodnia wzgardzona w umyśle tego, który żyje w pokoju. [6] »Namioty łupieżców są spokojne i bezpieczni są ci, którzy drażnią Boga, a którym Bóg obficie daje w ręce. [7] »Ale zapytaj zwierząt, a one cię pouczą, i ptaków nieba, a powiedzą tobie. [8] »Albo rozmawiaj z ziemią, a ona cię nauczy, i opowiedzą ci ryby morskie. [9] »Któż spośród nich wszystkich nie wie, że ręka PANA to wykonała? [10] »W jego ręku jest dusza wszelkiej istoty żywej i duch wszelkiego człowieka. [11] »Czy ucho nie bada mowy, a podniebienie nie smakuje pokarmu? [12] »U starców jest mądrość, a w długości dni roztropność. [13] »Ale u niego jest mądrość i siła, u niego rada i roztropność. [14] »Oto on burzy, a nikt nie może odbudować, zamyka człowieka, a nikt nie może otworzyć. [15] »Oto gdy zatrzyma wody, wysychają, gdy je wypuści, wywracają ziemię. [16] »U niego jest moc i mądrość. Do niego należy zwiedziony i zwodziciel. [17] »Pozbawia radców mądrości i sędziów czyni głupcami. [18] »Rozwiązuje więzy królów i przepasuje ich biodra pasem. [19] »Odprowadza złupionych książąt i wywraca mocarzy. [20] »Odbiera mowę prawdomównym i zabiera starcom rozsądek. [21] »Wylewa pogardę na książąt i osłabia siły mocarzy. [22] »On odsłania głębokie rzeczy z ciemności i wyprowadza na światło cień śmierci. [23] »Rozmnaża narody i wytraca je, rozszerza narody i pomniejsza je. [24] »On zabiera serca przełożonym ludu ziemi i sprawia, że błądzą po pustyni bezdrożnej; [25] »I chodzą po omacku w ciemności bez światła, i sprawia, że zataczają się jak pijani. 
«  Księga Hioba 11 Księga Hioba 12 Księga Hioba 13  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.