Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 15
«  Księga Hioba 14 Księga Hioba 15 Księga Hioba 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Elifaz z Temanu odpowiedział: [2] »Czy mądry człowiek ma odpowiadać próżną wiedzą i napełniać swoje wnętrze wiatrem wschodnim? [3] »Czy ma się spierać słowami bezużytecznymi i mową, która nie przynosi pożytku? [4] »Ty nawet odrzucasz bojaźń i powstrzymujesz modlitwę przed Bogiem. [5] »Twoje usta bowiem pokazują twą nieprawość, posługujesz się mową przebiegłych. [6] »Twoje usta cię potępiają, a nie ja; twoje wargi świadczą przeciwko tobie. [7] »Czy jesteś pierwszym człowiekiem, który się urodził? Czy zostałeś stworzony przed pagórkami? [8] »Czy słuchałeś tajemnic Boga? Czy tylko w tobie jest mądrość? [9] »Cóż ty wiesz, czego my nie wiemy? Cóż ty rozumiesz, czego my nie rozumiemy? [10] »Wśród nas są i sędziwi, i starcy, starsi od twego ojca. [11] »Czy lekceważysz pociechę Boga? Czy masz w sobie coś tajemnego? [12] »Czemu cię tak uniosło twoje serce? Czemu swoimi oczami tak mrugasz; [13] »Że zwracasz przeciwko Bogu swego ducha i wypuszczasz ze swoich ust takie słowa? [14] »Czym jest człowiek, aby miał być czysty, urodzony z kobiety, aby miał być sprawiedliwy? [15] »Oto nawet swoim świętym on nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach. [16] »Tym bardziej obrzydły i nikczemny jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę. [17] »Wykażę ci, tylko mnie posłuchaj; opowiem ci, co widziałem; [18] »Co mądrzy powiedzieli, a nie zataili, co mieli od przodków swoich; [19] »Im samym dana była ziemia i żaden obcy nie przeszedł wśród nich. [20] »Niegodziwy żyje w udręce przez wszystkie swoje dni i niewiele lat wyznaczono ciemięzcy. [21] »Głos przerażenia brzmi w jego uszach, że w czasie pokoju napadnie go niszczyciel. [22] »Nie wierzy, że miałby wrócić z ciemności, obawia się zewsząd miecza. [23] »Tuła się za chlebem, pytając, gdzie go znaleźć. Wie, że dzień ciemności został dla niego przygotowany. [24] »Przeraża go utrapienie i ucisk; wzmocnią się przeciwko niemu jak król gotowy do boju. [25] »Wyciągnął bowiem swą rękę przeciw Bogu, przeciwko Wszechmocnemu się umocnił. [26] »Naciera na niego, na jego szyję, która jest okryta pod gęstymi grzbietami jego tarcz. [27] »Swoją twarz kryje bowiem w tłuszczu, a jego tusza zaokrągliła się na lędźwiach. [28] »Mieszka w opustoszałych miastach i domach, w których nikt nie przebywa, które niebawem staną się ruiną. [29] »Nie wzbogaci się i nie przetrwa jego majątek ani jego doskonałość nie rozszerzy się na ziemi. [30] »Nie wyjdzie z ciemności, płomień ususzy jego latorośle, a zginie od tchnienia jego ust. [31] »Niech złudzony nie ufa marności, gdyż marność będzie jego zapłatą. [32] »Przed wypełnieniem jego dni nastąpi, a jego gałązka nie zakwitnie. [33] »Jak winna latorośl utraci swoje niedojrzałe grona, jak oliwka zrzuci swój kwiat. [34] »Zgromadzenie obłudników będzie bowiem spustoszone, a ogień strawi namioty przekupstwa. [35] »Poczęli krzywdę i urodzili nieprawość, a ich łono przygotowuje oszustwo. 
«  Księga Hioba 14 Księga Hioba 15 Księga Hioba 16  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.