Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 22
«  Księga Hioba 21 Księga Hioba 22 Księga Hioba 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Elifaz z Temanu odpowiedział: [2] »Czy człowiek może być użyteczny dla Boga? Mądry jest raczej użyteczny dla samego siebie. [3] »Czy Wszechmocny ma upodobanie w tym, że jesteś sprawiedliwy? Czy ma zysk z tego, że doskonalisz swoje drogi? [4] »Czy będzie cię karać z powodu strachu przed tobą? Czy stawia cię przed sądem? [5] »Czy twoja niegodziwość nie jest wielka i twoje nieprawości nie mają końca? [6] »Brałeś bowiem zastaw od swoich braci bez powodu i nagich z szat obdzierałeś. [7] »Nie podałeś wody zmęczonemu, a głodnemu odmówiłeś chleba. [8] »Ale możnemu dałeś ziemię, a poważany mieszkał w niej. [9] »Wdowy odprawiłeś z niczym, a sierotom połamałeś ramiona. [10] »Dlatego ogarnęły cię sidła, a trwoży cię nagły strach; [11] »Lub ogarnęła cię ciemność, bo nie widzisz, a wezbrane wody okryły cię. [12] »Czy Bóg nie jest na wysokości niebios? Spójrz na najwyższe gwiazdy, jakże są wysoko! [13] »A ty mówisz: Cóż Bóg wie? Czy przez chmury będzie sądził? [14] »Obłoki jego zasłoną, więc nie widzi, po okręgu niebios się przechadza. [15] »Czy zwróciłeś uwagę na stare ścieżki, którymi kroczyli niegodziwcy? [16] »Oni zostali wykorzenieni przed czasem, powódź zalała ich fundamenty. [17] »Mówili Bogu: Odejdź od nas. Cóż może im uczynić Wszechmogący? [18] »Przecież napełnił ich domy dobrem. Ale rada niegodziwych jest daleka ode mnie. [19] »Widzą to sprawiedliwi i cieszą się, a niewinny naśmiewa się z nich. [20] »Nasz dobytek bowiem nie zostaje zniszczony, lecz ich resztkę pochłonął ogień. [21] »Zapoznaj się z nim i zawrzyj z nim pokój, bo będzie ci się szczęściło. [22] »Przyjmij, proszę, prawo z jego ust i złóż jego słowa w swoim sercu. [23] »Jeśli się nawrócisz do Wszechmocnego, zostaniesz odbudowany i oddalisz nieprawość od swego namiotu. [24] »Wtedy zgromadzisz złota jak prochu, a złota z Ofiru jak kamienia z potoku. [25] »Wszechmocny będzie twoim złotem, srebrem i twoją siłą. [26] »Wtedy będziesz się rozkoszować we Wszechmocnym i podniesiesz do Boga swoje oblicze. [27] »Będziesz się modlił do niego, a on cię wysłucha, a ty wypełnisz swoje śluby. [28] »Cokolwiek postanowisz, to ci się spełni, a na twoich drogach rozbłyśnie światłość. [29] »Gdy inni będą upokorzeni, ty powiesz: Będzie wywyższenie, bo Bóg zbawia pokornego. [30] »Wybawi także tego, który nie jest bez winy, a zostanie wybawiony dzięki czystości twoich rąk. 
«  Księga Hioba 21 Księga Hioba 22 Księga Hioba 23  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.