Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 23
«  Księga Hioba 22 Księga Hioba 23 Księga Hioba 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Hiob odpowiedział: [2] »Również dziś moja skarga jest gorzka, choć moje nieszczęście jest cięższe niż moje jęki. [3] »O gdybym wiedział, gdzie mógłbym go znaleźć, udałbym się aż do jego tronu. [4] »Przedstawiłbym mu swoją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami; [5] »Poznałbym słowa jego odpowiedzi i zrozumiałbym, co chce mi powiedzieć. [6] »Czy w swojej wielkiej mocy będzie się spierał ze mną? Nie, raczej sam doda mi siły. [7] »Tam człowiek prawy rozprawiałby z nim, a ja na zawsze byłbym wolny od mojego sędziego. [8] »Ale oto idę prosto, a jego nie ma; cofam się, a nie dostrzegam go. [9] »Idę w lewo, gdzie on działa, a nie oglądam go; idę na prawo, a nie widzę go. [10] »Gdyż on zna drogę, którą kroczę; kiedy mnie doświadczy, wyjdę jak złoto. [11] »Moja noga trzymała się jego śladu, przestrzegałem jego drogi i nie zbaczałem z niej. [12] »Od przykazania jego ust nie odchodziłem; ceniłem słowa jego ust bardziej niż mój własny pokarm. [13] »Lecz on jest niezmienny, któż go odwróci? Czego bowiem jego dusza zapragnie, to uczyni; [14] »Bo on wykona, co postanowił o mnie; u niego jest wiele takich przykładów. [15] »Dlatego drżę przed jego obliczem; gdy to rozważam, lękam się go. [16] »Bóg osłabił moje serce, Wszechmocny mnie zatrwożył. [17] »O mało bowiem nie zginąłem od ciemności, nie zakrył mroku przed moim obliczem. 
«  Księga Hioba 22 Księga Hioba 23 Księga Hioba 24  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.