Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 25
«  Księga Hioba 24 Księga Hioba 25 Księga Hioba 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Bildad z Szuach odpowiedział: [2] »Przy nim jest panowanie i strach, on czyni pokój na swoich wysokościach. [3] »Czy można zliczyć jego wojska? A nad kim nie wschodzi jego światło? [4] »Jak więc może człowiek być usprawiedliwiony przed Bogiem? Albo jak może być czysty ten, kto się urodził z kobiety? [5] »Oto nawet księżyc nie świeci i gwiazdy nie są czyste w jego oczach; [6] »Tym bardziej człowiek, który jest robakiem, i syn człowieczy, który jest czerwiem. 
«  Księga Hioba 24 Księga Hioba 25 Księga Hioba 26  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.