Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 28
«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Doprawdy, istnieją złoża, z których pochodzi srebro, i miejsca, gdzie złoto się oczyszcza. [2] »Żelazo się wydobywa z ziemi, a miedź wytapia z kamienia. [3] »Kładzie się kres ciemności i przeszukuje się wszystko dokładnie, kamienie leżące w ciemności i cieniu śmierci. [4] »Rzeka wyleje ze swego miejsca, tak że nie sposób ją przejść, zostaje jednak zahamowana przemysłem człowieka i odchodzi. [5] »Z ziemi pochodzi chleb, lecz pod nią zamienia się jakby w ogień. [6] »Jej kamienie zawierają szafiry i piasek złoty; [7] »Ścieżki do nich nie zna ptak ani nie widziało jej oko sępa. [8] »Nie kroczą po niej dzikie zwierzęta ani lew nią nie przeszedł. [9] »Wyciąga swą rękę po krzemień, wywraca góry od korzenia; [10] »Ze skał wykuwa strumienie, a jego oko wypatruje każdej kosztownej rzeczy. [11] »Nie pozwala rozlewać się rzekom, a ukryte rzeczy wywodzi na światło. [12] »Ale gdzie można znaleźć mądrość? Gdzie znajduje się miejsce rozumu? [13] »Człowiek nie zna jej ceny ani nie można jej znaleźć w ziemi żyjących. [14] »Głębia mówi: Nie ma jej we mnie. Morze powiada: U mnie też jej nie ma. [15] »Nie nabywa się jej za szczere złoto ani nie odważa się zapłaty za nią w srebrze. [16] »Nie można jej wycenić w złocie z Ofiru ani w onyksie drogocennym, ani w szafirze. [17] »Złoto i kryształ nie dorównają jej, nie można jej wymienić na klejnoty z czystego złota. [18] »Nie wypada wspominać o koralach i perłach, bo nabycie mądrości przewyższa perły. [19] »Nie dorówna jej topaz z Etiopii i nie można jej wycenić w szczerym złocie. [20] »Skąd więc mądrość pochodzi? I gdzie znajduje się miejsce rozumu? [21] »Przecież jest zakryta dla oczu wszystkich żyjących i utajona przed ptactwem niebieskim. [22] »Zniszczenie i śmierć mówią: Własnymi uszami usłyszałyśmy o jej sławie. [23] »Bóg rozumie jej drogę, on zna jej miejsce. [24] »On bowiem patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. [25] »Określił wagę wiatrom i odważył miarą wody. [26] »Gdy ustanowił prawo dla deszczu i drogę dla błyskawicy gromu; [27] »Wtedy ją widział i ogłosił; przygotował ją i przebadał. [28] »A do człowieka powiedział: Oto bojaźń Pana, ona jest mądrością, a odstąpienie od zła jest rozumem. 
«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.