Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 36
«  Księga Hioba 35 Księga Hioba 36 Księga Hioba 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Elihu mówił jeszcze: [2] »Poczekaj trochę, a pouczę cię, bo jeszcze przemówię za Boga. [3] »Z daleka przyniosę swą wiedzę i uznam sprawiedliwość mego Stwórcy. [4] »Bo naprawdę moje słowa nie kłamstwem, a człowiek z doskonałą wiedzą stoi przed tobą. [5] »Oto Bóg jest potężny, a nie gardzi nikim. On jest potężny w sile serca. [6] »Nie pozostawia niegodziwych przy życiu, a ubogim przyznaje prawa. [7] »Nie odwraca swoich oczu od sprawiedliwego, ale sadza ich na wieki z królami na tronie – i są wywyższeni. [8] »A jeśli są związani okowami albo spętani powrozami utrapienia; [9] »Wtedy oznajmia im ich czyny i przestępstwa – to, że się wzmogły. [10] »Otwiera im ucho, aby przyjęli karę, i każe im odwrócić się od nieprawości. [11] »Jeśli będą posłuszni i będą mu służyć, dopełnią swoich dni w dobrobycie, a swoich lat w rozkoszach. [12] »Ale jeśli nie usłuchają, zginą od miecza, umrą bez poznania. [13] »Lecz ludzie obłudnego serca gromadzą gniew, nie wołają, kiedy ich wiąże. [14] »Umierają w młodości, swoje życie spędzają wśród rozpustników. [15] »Wyrywa ubogiego z utrapienia i otwiera ich uszy w ucisku. [16] »Również ciebie wyrwałby z ciasnego miejsca na miejsce przestronne, gdzie nie ma ucisku, a zastawiłby twój stół pełnią tłuszczu. [17] »Ale ty zasłużyłeś na sąd niegodziwego, dlatego prawo i sąd będą cię trzymać. [18] »Gniew wisi, więc uważaj, by nie poraził cię karą, gdyż nie wybawił cię żaden okup. [19] »Czy będzie zważał na twoje bogactwa? Nie, ani na złoto, ani na jakiekolwiek siły lub potęgi. [20] »Nie tęsknij za nocą, kiedy ludzie są porwani ze swojego miejsca. [21] »Strzeż się, abyś nie zważał na nieprawość; gdyż wybrałeś to sobie zamiast utrapienia. [22] »Oto Bóg jest najwyższy w swojej potędze, któż może tak nauczyć jak on? [23] »Kto mu wytyczył jego drogę? Albo kto mu powie: Popełniłeś nieprawość? [24] »Pamiętaj, abyś wysławiał jego dzieło, któremu przypatrują się ludzie. [25] »Wszyscy ludzie je widzą, człowiek przypatruje się nim z daleka. [26] »Oto Bóg jest wielki, a poznać go nie możemy, a liczba jego lat jest niezbadana. [27] »On wyciąga bowiem krople wód, które padają z pary jako deszcz; [28] »Który spuszczają chmury i który obficie spływa na ludzi. [29] »(A kto zrozumie rozmieszczenie chmur i grzmot jego namiotu? [30] »Oto rozciąga nad nim swoją światłość i okrywa głębiny morskie. [31] »Przez te rzeczy bowiem sądzi narody i daje pokarm w obfitości. [32] »Chmurami okrywa światłość i rozkazuje jej ukrywać się za wyznaczoną chmurą). [33] »Grzmot daje o nim znać, a także bydło – o parze unoszącej się w górę. 
«  Księga Hioba 35 Księga Hioba 36 Księga Hioba 37  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.