Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 38
«  Księga Hioba 37 Księga Hioba 38 Księga Hioba 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem PAN odpowiedział Hiobowi spośród wichru: [2] »Kim jest ten, co zaciemnia radę słowami bez poznania? [3] »Przepasz teraz swe biodra jak mężczyzna, będę cię pytał, a ty mi odpowiadaj. [4] »Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz wiedzę. [5] »Kto określił jej rozmiary? Czy wiesz? Kto rozciągnął nad nią sznur? [6] »Na czym są oparte jej podstawy? Kto położył jej kamień węgielny; [7] »Gdy gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy synowie Boży? [8] »Kto zamknął bramą morze, gdy się wyrywało jakby wychodzące z łona? [9] »Gdy chmurę uczyniłem jego szatą, a ciemność jego pieluszkami; [10] »Gdy ustanowiłem o nim swój dekret i poustawiałem rygle i bramy; [11] »I powiedziałem: Dotąd dojdziesz, a nie dalej; tu położysz swe nadęte fale. [12] »Czy kiedykolwiek w swoim życiu rozkazywałeś rankowi i wskazałeś zorzy jej miejsce; [13] »Aby ogarnęła krańce ziemi i aby niegodziwi zostali z niej strząśnięci? [14] »Ona zmienia się jak glina pod pieczęcią, a wszystko stoi jak szata. [15] »Niegodziwym jest odebrana ich światłość, a wyniosłe ramię będzie złamane. [16] »Czy dotarłeś aż do źródeł morza? Czy przechadzałeś się po dnie głębin? [17] »Czy bramy śmierci zostały przed tobą odkryte? Czy widziałeś bramy cienia śmierci? [18] »Czy pojąłeś szerokość ziemi? Powiedz mi, jeśli to wszystko wiesz. [19] »Gdzie jest droga do miejsca przebywania światłości? Gdzie swoje miejsce ma ciemność; [20] »Abyś ją zaprowadził do jej granic i mógł poznać ścieżki do jej domu? [21] »Czy wiesz to, bo wtedy się urodziłeś i liczba twoich dni jest wielka? [22] »Czy dotarłeś do skarbnic śniegu? Czy widziałeś skarbnice gradu; [23] »Który zachowuję na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny? [24] »Jaką drogą dzieli się światłość, która rozpędza wiatr wschodni po ziemi? [25] »Kto podzielił kanał dla ulewy i drogę dla błyskawicy grzmotu; [26] »Aby padał deszcz na ziemię, w której nikt nie mieszka, i na pustynię, gdzie nie ma człowieka; [27] »Aby nasycił miejsce puste i jałowe oraz zasilił rosnącą tam trawę? [28] »Czy deszcz ma ojca? A kto spłodził krople rosy? [29] »Z czyjego łona wychodzi lód? A kto spłodził szron niebieski? [30] »Wody zostają przykryte niczym kamieniem, gdy powierzchnia głębiny zamarza. [31] »Czy możesz związać jasne gwiazdy Plejad albo rozluźnić więzy Oriona? [32] »Czy wyprowadzisz w swym czasie gwiazdy południowe? Czy poprowadzisz Niedźwiedzicę z jej synami? [33] »Czy znasz porządek nieba? Czy możesz ustanowić jego panowanie na ziemi? [34] »Czy podniesiesz swój głos ku chmurom, aby cię ulewa przykryła? [35] »Czy możesz wypuścić błyskawice, aby przyszły i mówiły: Oto jesteśmy? [36] »Kto włożył we wnętrze ludzkie mądrość? Kto dał sercu rozum? [37] »Kto zdoła policzyć chmury swoją mądrością? Kto uspokoi, kiedy leje z nieba; [38] »Gdy proch twardnieje, a bryły przylegają do siebie? [39] »Czy lwu zdobyczy nałowisz, czy zaspokoisz głód lwiątek; [40] »Gdy tulą się w swoich jaskiniach i czyhają w cieniu swoich jam? [41] »Kto dostarcza krukowi pokarmu, gdy jego młode wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? 
«  Księga Hioba 37 Księga Hioba 38 Księga Hioba 39  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.