Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 40
«  Księga Hioba 39 Księga Hioba 40 Księga Hioba 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN mówił dalej do Hioba: [2] »Czy ten, co wiedzie spór z Wszechmogącym, będzie go pouczał? Niech na to odpowie ten, który strofuje Boga. [3] »Wtedy Hiob odpowiedział PANU: [4] »Oto jestem nędzny, cóż ci odpowiem? Przyłożę swoją rękę do ust. [5] »Raz mówiłem i drugi, ale więcej nie odpowiem, niczego więcej nie dodam. [6] »Nadto PAN odpowiedział Hiobowi spośród wichru: [7] »Przepasz teraz swe biodra jak mężczyzna: będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. [8] »Czy chcesz wniwecz obrócić mój sąd? Czy potępisz mnie, aby usprawiedliwić samego siebie? [9] »Czy masz ramię jak Bóg? Czy zagrzmisz głosem jak on? [10] »Ozdób się teraz w majestat i dostojeństwo, przyoblecz się w chwałę i piękno. [11] »Rozlej swój gwałtowny gniew, spójrz na każdego pysznego i poniż go. [12] »Spójrz na każdego pysznego i upokórz go, zdepcz niegodziwych na ich miejscu. [13] »Zakryj ich razem w prochu, zamknij w ukryciu ich oblicza. [14] »Wtedy i ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić. [15] »Oto behemot, którego stworzyłem wraz z tobą; je trawę jak wół. [16] »Oto jego siła jest w jego biodrach, a jego moc w pępku jego brzucha. [17] »Rusza swoim ogonem jak cedrem, ścięgna jego bioder są splecione. [18] »Jego kości jak rury spiżowe; jego kości jak drągi żelazne. [19] »On jest przednim dziełem Boga. Ten, który go uczynił, sam może na niego natrzeć swoim mieczem. [20] »Żywność dostarczają mu góry, gdzie wszystkie polne zwierzęta hasają. [21] »Leży pod cienistymi drzewami, w ukryciu trzcin i bagien. [22] »Drzewa cieniste osłaniają go cieniem, wierzby potoku otaczają go. [23] »Oto wypija rzekę i nie spieszy się, będąc pewny, że może wchłonąć Jordan do swojej paszczy. [24] »Czy można go złapać za oczy albo powrozy przeciągnąć mu przez nozdrza? 
«  Księga Hioba 39 Księga Hioba 40 Księga Hioba 41  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.