Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 103
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Błogosław, moja duszo, PANA, i całe moje wnętrze – jego święte imię. [2] »Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. [3] »On przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje choroby; [4] »On wybawia twoje życie od zguby, on cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. [5] »On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła. [6] »PAN wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym. [7] »Dał poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła. [8] »Łaskawy i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. [9] »Nie będzie się spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował. [10] »Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. [11] »Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest jego miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją. [12] »Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. [13] »Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak PAN ma litość nad tymi, którzy się go boją. [14] »On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni; pamięta, że jesteśmy prochem. [15] »Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny. [16] »Wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już jego miejsce. [17] »Ale miłosierdzie PANA od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów; [18] »Nad tymi, którzy strzegą jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić jego przykazania. [19] »PAN na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi. [20] »Błogosławcie PANA, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa. [21] »Błogosławcie PANA, wszystkie jego zastępy, jego słudzy, którzy spełniacie jego wolę. [22] »Błogosławcie PANA, wszystkie jego dzieła, we wszystkich miejscach jego panowania. Błogosław, moja duszo, PANA. 
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.