Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 107
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. [2] »Niech to mówią odkupieni przez PANA, ci, których odkupił z ręki wroga; [3] »I zgromadził z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. [4] »Błądzili po pustyni, po bezdrożnym pustkowiu, nie znajdując miasta, gdzie mogliby zamieszkać. [5] »Byli głodni i spragnieni, aż omdlewała w nich dusza. [6] »A gdy zawołali do PANA w swoim utrapieniu, uwolnił ich z ucisku; [7] »I prowadził ich prostą drogą, aby doszli do miasta, w którym mogliby zamieszkać. [8] »Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich; [9] »Bo napoił spragnioną duszę, a głodną duszę napełnił dobrami. [10] »Siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci, spętani nędzą i żelazem; [11] »Bo buntowali się przeciw słowom Boga i pogardzili radą Najwyższego. [12] »Dlatego upokorzył ich serce trudem, upadli, a nie było nikogo, kto by im pomógł. [13] »gdy wołali do PANA w swoim utrapieniu, wybawił ich z ucisku; [14] »Wyprowadził ich z ciemności i z cienia śmierci, a ich pęta rozerwał. [15] »Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i za cudowne dzieła wobec synów ludzkich. [16] »Bo skruszył bramy spiżowe i połamał żelazne rygle. [17] »Głupcy z powodu swej występnej drogi i nieprawości doznają utrapień. [18] »Ich dusza brzydzi się wszelkim pokarmem i zbliżają się do bram śmierci. [19] »A gdy wołają do PANA w swoim utrapieniu, wybawia ich z udręczeń. [20] »Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu. [21] »Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich; [22] »I niech składają ofiary dziękczynienia, i głoszą z radością jego dzieła. [23] »Ci, którzy na statkach wyruszają w morze, handlujący na wielkich wodach; [24] »Widzą dzieła PANA i jego cuda w głębinach. [25] »Gdy daje rozkaz, powstaje wicher i podnoszą się fale morskie. [26] »Oni wstępują aż do nieba i zstępują w głębiny, tak że ich dusza mdleje w niebezpieczeństwie. [27] »Chwieją się i zataczają jak pijany, a cała ich mądrość zanika. [28] »Gdy wołają do PANA w swoim utrapieniu, wybawia ich z udręczeń. [29] »Zamienia burzę w ciszę, tak że uspokajają się jej fale. [30] »Wtedy oni weselą się, że ucichły; i tak przyprowadza ich do upragnionego portu. [31] »Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich. [32] »Niech go wywyższają w zgromadzeniu ludu i w radzie starszych niech go chwalą. [33] »Zamienia rzeki w pustynię, a źródła wód w suchą ziemię; [34] »Ziemię urodzajną zamienia w jałową z powodu niegodziwości tych, którzy w niej mieszkają. [35] »Pustynię zamienia w jezioro, a suchą ziemię w źródła wód. [36] »I osadza tam głodnych, aby zakładali miasta do zamieszkania; [37] »I obsiewali pole, sadzili winnice i zbierali obfity plon. [38] »Błogosławi im tak, że bardzo się rozmnażają, i nie zmniejsza liczebności ich bydła. [39] »Ale potem maleje ich liczba i upokorzeni są uciskiem, nędzą i utrapieniem; [40] »On wylewa wzgardę na władców i sprawia, że błądzą po bezdrożach pustkowia. [41] »Lecz podnosi nędznego z utrapienia i rozmnaża jego rodzinę jak stado. [42] »Widząc to, prawi rozweselą się, a wszelka nieprawość zamknie swe usta. [43] »Kto jest tak mądry, aby tego upatrywał i rozumiał litość PANA? 
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.