Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 110
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy. [2] »Laskę twojej mocy pośle PAN z Syjonu, mówiąc: Panuj pośród twoich wrogów. [3] »Twój lud będzie ochoczy w dniu twej potęgi, w ozdobie świętości i z łona jutrzenki; twoja jest rosa młodości. [4] »PAN przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. [5] »Pan po twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. [6] »Będzie sądził narody i trupami napełni wszystko; roztrzaska głowy panujące nad wieloma ziemiami. [7] »Ze strumienia będzie pił po drodze, dlatego podniesie głowę. 
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.