Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 113
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie, słudzy PANA, chwalcie imię PANA. [2] »Niech imię PANA będzie błogosławione, odtąd aż na wieki. [3] »Od wschodu słońca aż do jego zachodu, niech imię PANA będzie pochwalone. [4] »PAN jest wywyższony ponad wszystkie narody, jego chwała ponad niebiosa. [5] »Któż jak PAN, nasz Bóg, który mieszka na wysokości; [6] »Który zniża się, aby patrzeć na to, co jest na niebie i na ziemi? [7] »Podnosi nędznego z prochu, a z gnoju podnosi ubogiego; [8] »Aby go posadzić z książętami, z książętami swego ludu; [9] »On sprawia, że niepłodna staje się matką domu, cieszącą się dziećmi. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.