Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 115
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie nam, PANIE, nie nam, ale twemu imieniu daj chwałę za twoje miłosierdzie i prawdę. [2] »Czemu mają mówić poganie: Gdzież teraz jest ich Bóg? [3] »A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. [4] »Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. [5] »Usta mają, ale nie mówią; mają oczy, ale nie widzą. [6] »Uszy mają, ale nie słyszą; mają nozdrza, ale nie czują. [7] »Ręce mają, ale nie dotykają; mają nogi, ale nie chodzą; ani gardłem swoim nie wydają głosu. [8] »Niech będą do nich podobni ci, którzy je robią, i wszyscy, którzy im ufają. [9] »Izraelu, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą. [10] »Domu Aarona, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą. [11] »Wy, którzy się boicie PANA, ufajcie PANU; on jest ich pomocą i tarczą. [12] »PAN pamięta o nas, będzie błogosławił; będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił domowi Aarona. [13] »Będzie błogosławił tym, którzy boją się PANA, i małym, i wielkim. [14] »Rozmnoży was PAN, was i waszych synów. [15] »Błogosławieni jesteście przez PANA, który stworzył niebo i ziemię. [16] »Niebiosa są niebiosami PANA, ale ziemię dał synom ludzkim. [17] »Umarli nie będą chwalili PANA ani nikt z tych, którzy zstępują do miejsca milczenia. [18] »Ale my będziemy błogosławili PANA, odtąd aż na wieki. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.