Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 116
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Miłuję PANA, bo usłyszał mój głos i moje prośby. [2] »Nakłonił bowiem swego ucha ku mnie, dlatego będę go wzywał za moich dni. [3] »Otoczyły mnie boleści śmierci, utrapienia piekła przeniknęły mnie; przyszły na mnie ucisk i boleść. [4] »Wtedy wezwałem imienia PANA, mówiąc: PANIE, proszę, wybaw moją duszę. [5] »Łaskawy jest PAN i sprawiedliwy, nasz Bóg jest miłosierny. [6] »PAN strzeże ludzi prostych; byłem uciśniony, a wybawił mnie. [7] »Powróć, moja duszo, do swego odpoczynku, bo PAN dobrze ci uczynił. [8] »Wybawił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od płaczu, moją nogę od upadku. [9] »Będę chodził przed obliczem PANA w ziemi żyjących. [10] »Uwierzyłem i dlatego przemówiłem; byłem bardzo strapiony. [11] »Powiedziałem w zatrwożeniu: Każdy człowiek to kłamca. [12] »Cóż oddam PANU za wszystkie jego dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? [13] »Wezmę kielich zbawienia i będę wzywać imienia PANA. [14] »Moje śluby złożone PANU wypełnię teraz przed całym jego ludem. [15] »Cenna jest w oczach PANA śmierć jego świętych. [16] »O PANIE, jestem twoim sługą; jestem twoim sługą i synem twojej służącej; rozerwałeś moje więzy. [17] »Tobie złożę ofiarę chwały i będę wzywać imienia PANA. [18] »Moje śluby złożone PANU wypełnię teraz przed całym jego ludem; [19] »W dziedzińcach domu PANA, pośrodku ciebie, Jeruzalem! Alleluja. 
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.