Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 118
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. [2] »Niech powie teraz Izrael, że jego miłosierdzie trwa na wieki. [3] »Niech powie teraz dom Aarona, że jego miłosierdzie trwa na wieki. [4] »Niech powiedzą teraz ci, którzy się boją PANA, że jego miłosierdzie trwa na wieki. [5] »Wzywałem PANA w ucisku; PAN mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym. [6] »PAN jest ze mną, nie będę się bał; cóż może mi uczynić człowiek? [7] »PAN jest ze mną wśród tych, którzy mi pomagają, więc zobaczę pomstę nad tymi, którzy mnie nienawidzą. [8] »Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku. [9] »Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach. [10] »Wszystkie narody mnie otoczyły, ale w imię PANA wytępiłem je. [11] »Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie, ale w imię PANA wytępiłem je. [12] »Otoczyły mnie jak pszczoły, ale zgasły jak ogień z cierni, bo w imię PANA wytępiłem je. [13] »Pchnąłeś mnie silnie, abym upadł, ale PAN mi pomógł. [14] »PAN jest moją siłą i pieśnią, on stał się moim zbawieniem. [15] »Głos radości i zbawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica PANA działa potężnie; [16] »Prawica PANA jest wywyższona, prawica PANA działa potężnie. [17] »Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła PANA. [18] »PAN ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. [19] »Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i będę wysławiał PANA. [20] »To jest brama PANA, którą wchodzą sprawiedliwi. [21] »Będę cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. [22] »Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. [23] »PAN to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. [24] »Oto dzień, który PAN uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. [25] »Proszę, PANIE, wybaw teraz; proszę, PANIE, daj pomyślność. [26] »Błogosławiony, który przychodzi w imię PANA; błogosławimy wam z domu PANA. [27] »Bóg jest PANEM, on nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza. [28] »Ty jesteś moim Bogiem, będę cię wysławiać; mój Boże, będę cię wywyższać. [29] »Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. 
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.