Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 135
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie imię PANA; chwalcie, słudzy PANA; [2] »Którzy stoicie w domu PANA, w przedsionkach domu naszego Boga. [3] »Chwalcie PANA, bo PAN jest dobry; śpiewajcie jego imieniu, bo jest wdzięczne. [4] »PAN bowiem wybrał sobie Jakuba i Izraela na swoją szczególną własność. [5] »Wiem, że wielki jest PAN, a nasz Pan jest ponad wszystkimi bogami. [6] »Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach. [7] »On sprawia, że mgły wznoszą się z krańców ziemi; wywołuje błyskawice i deszcz, wydobywa wiatr ze swoich skarbców; [8] »Poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do zwierzęcia. [9] »Zesłał znaki i cuda pośród ciebie, Egipcie; na faraona i na wszystkie jego sługi. [10] »Pobił wiele narodów i zgładził potężnych królów; [11] »Sychona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu, i wszystkie królestwa Kanaanu; [12] »I dał ich ziemię w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi, swemu ludowi. [13] »Twoje imię, PANIE, trwa na wieki; twoja pamięć, PANIE, z pokolenia na pokolenie. [14] »Bo PAN będzie sądzić swój lud i zmiłuje się nad swymi sługami. [15] »Bożki pogan to srebro i złoto, dzieło ludzkich rąk. [16] »Mają usta, ale nie mówią; mają oczy, ale nie widzą; [17] »Mają uszy, ale nie słyszą, i nie ma oddechu w ich ustach. [18] »Podobni są do nich ci, którzy je robią, i wszyscy, którzy w nich pokładają ufność. [19] »Domu Izraela, błogosławcie PANA; domu Aarona, błogosławcie PANA. [20] »Domu Lewiego, błogosławcie PANA; wy, którzy się boicie PANA, błogosławcie PANA. [21] »Niech będzie błogosławiony z Syjonu PAN, który mieszka w Jeruzalem. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.