Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 138
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Będę cię wysławiał, PANIE, z całego mego serca; będę ci śpiewał wobec bogów. [2] »Oddam ci pokłon ku twej świętej świątyni i będę wysławiał twoje imię za miłosierdzie twoje i prawdę; bo wywyższyłeś twoje imię i słowo ponad wszystko. [3] »W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie i mocą posiliłeś moją duszę. [4] »Wszyscy królowie będą cię wysławiali, PANIE, gdy usłyszą słowa twoich ust. [5] »I będą śpiewali o drogach PANA, że wielka jest chwała PANA. [6] »choć wywyższony jest PAN, jednak ma wzgląd na pokornego, a wyniosłego poznaje z daleka. [7] »Choćbym chodził pośród utrapienia, ożywisz mnie; wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół, a twoja prawica mnie wybawi. [8] »PAN dokona wszystkiego za mnie. PANIE, twoje miłosierdzie trwa na wieki; nie opuszczaj dzieł twoich rąk. 
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.