Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 145
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pochwalna Dawida. Będę cię wywyższać, Boże mój, królu mój, i będę błogosławić twe imię na wieki wieków. [2] »Każdego dnia będę cię błogosławić i chwalić twoje imię na wieki wieków. [3] »Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, a jego wielkość jest niezbadana. [4] »Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać twoje dzieła i opowiadać o twoich potężnych czynach. [5] »Będę wysławiać wspaniałość chwały twojego majestatu i twoje cudowne dzieła. [6] »I będą mówić o mocy twoich straszliwych czynów,ja będę opowiadać twoją wielkość. [7] »Będą wysławiać pamięć twojej wielkiej dobroci i śpiewać o twojej sprawiedliwości. [8] »Łaskawy jest PAN i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. [9] »Dobry jest PAN dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkimi jego dziełami. [10] »Twoje dzieła będą cię wysławiać, PANIE, a twoi święci będą ci błogosławić. [11] »Będą opowiadać o chwale twego królestwa i mówić o twojej potędze; [12] »Aby oznajmić synom ludzkim jego potężne czyny i wspaniałą chwałę jego królestwa. [13] »Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. [14] »PAN podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich przygnębionych. [15] »Oczy wszystkich oczekują ciebie, a ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. [16] »Otwierasz swoją rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje. [17] »Sprawiedliwy jest PAN we wszystkich swoich drogach i miłosierny we wszystkich swoich dziełach. [18] »Bliski jest PAN wszystkim, którzy go wzywają; wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. [19] »Spełni pragnienia tych, którzy się go boją; usłyszy ich wołanie i wybawi ich. [20] »PAN strzeże wszystkich, którzy go miłują; a wytraci wszystkich niegodziwych. [21] »Moje usta będą głosić chwałę PANA i niech wszelkie ciało błogosławi jego święte imię na wieki wieków. 
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.