Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 146
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwal, duszo moja, PANA. [2] »Będę chwalić PANA, póki żyję; będę śpiewał memu Bogu, póki będę istniał. [3] »Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia. [4] »Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli. [5] »Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu; [6] »Który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; który dochowuje prawdy na wieki; [7] »Który oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym i daje chleb głodnym; PAN uwalnia więźniów. [8] »PAN otwiera oczy ślepych; PAN podnosi przygnębionych; PAN miłuje sprawiedliwych. [9] »PAN strzeże przychodniów, wspomaga sierotę i wdowę, ale krzyżuje drogę niegodziwych. [10] »PAN będzie królował na wieki, twój Bóg, o Syjonie, z pokolenia na pokolenie. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.