Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 147
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalcie PANA, bo dobrze jest śpiewać naszemu Bogu; jest to bowiem miłe i piękna jest chwała. [2] »PAN buduje Jeruzalem i gromadzi rozproszonych Izraela. [3] »On uzdrawia skruszonych w sercu i opatruje ich rany. [4] »On liczy gwiazdy, nazywa każdą z nich po imieniu. [5] »Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc; jego mądrość jest niezmierzona. [6] »PAN podnosi pokornych, a niegodziwych poniża aż do ziemi. [7] »Śpiewajcie PANU z dziękczynieniem; śpiewajcie naszemu Bogu przy dźwiękach harfy; [8] »Który okrywa niebiosa obłokami i przygotowuje deszcz dla ziemi; który sprawia, że trawa rośnie na górach; [9] »Który daje pokarm bydłu i młodym krukom wołającym do niego. [10] »Nie lubuje się w mocy konia ani nie ma upodobania w goleniach mężczyzny. [11] »PAN ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają jego miłosierdziu. [12] »Chwal PANA, Jeruzalem; chwal swego Boga, Syjonie. [13] »On bowiem umacnia zasuwy twoich bram i błogosławi synów twoich pośród ciebie. [14] »Zapewnia pokój w twoich granicach i syci cię najwyborniejszą pszenicą. [15] »On wysyła swój rozkaz na ziemię; szybko biegnie jego słowo. [16] »On daje śnieg jak wełnę, rozsypuje szron jak popiół. [17] »Rzuca swój lód jak okruchy; któż ostoi się przed jego zimnem? [18] »Posyła swoje słowo i lody topnieją; wionie swym wiatrem i wody spływają. [19] »Oznajmia swe słowo Jakubowi, swe prawa i sądy Izraelowi. [20] »Nie uczynił tak żadnemu narodowi, nie poznali jego sądów. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.