Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 148
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie PANA z niebios, chwalcie go na wysokościach. [2] »Chwalcie go, wszyscy jego aniołowie; chwalcie go, wszystkie jego zastępy. [3] »Chwalcie go, słońce i księżycu; chwalcie go, wszystkie gwiazdy święcące. [4] »Chwalcie go, niebiosa nad niebiosami i wody, które są nad niebiosami. [5] »Niech chwalą imię PANA, on bowiem rozkazał i zostały stworzone. [6] »I ustanowił je na wieki wieków; dał prawo, które nie przeminie. [7] »Chwalcie PANA z ziemi, smoki i wszystkie głębiny. [8] »Ogniu i gradzie, śniegu i paro, wietrze gwałtowny, wykonujący jego rozkaz; [9] »Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry; [10] »Zwierzęta i wszelkie bydło, istoty pełzające i ptactwo skrzydlate. [11] »Królowie ziemscy i wszystkie narody; władcy i wszyscy sędziowie ziemi; [12] »Młodzieńcy, a także dziewice, starzy i dzieci; [13] »Niech chwalą imię PANA, bo tylko jego imię jest wzniosłe, a jego chwała nad ziemią i niebem. [14] »I wywyższył róg swego ludu, chwałę wszystkich jego świętych, zwłaszcza synów Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.