Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 149
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Śpiewajcie PANU nową pieśń; niech jego chwała zabrzmi w zgromadzeniu świętych. [2] »Niech Izrael cieszy się swoim Stwórcą; niech synowie Syjonu radują się swoim Królem. [3] »Niech chwalą jego imię tańcem; niech grają mu na bębnie i na harfie. [4] »PAN bowiem swój lud upodobał sobie; zdobi pokornych zbawieniem. [5] »Niech święci się radują w chwale Bożej, niech śpiewają na swych posłaniach. [6] »Niech chwała Boża będzie na ich ustach, a miecz obosieczny w ich rękach; [7] »Aby dokonali zemsty na poganach i ukarali narody; [8] »Aby zakuli ich królów w kajdany, a ich dostojników w żelazne okowy; [9] »Aby wykonali na nich zapisany wyrok. Taka jest chwała wszystkich jego świętych. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.