Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 20
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Niech cię wysłucha PAN w dniu utrapienia, niech cię chroni imię Boga Jakuba. [2] »Niech ci ześle pomoc ze świątyni i niech cię wesprze z Syjonu. [3] »Niech pamięta wszystkie twoje ofiary i niech przyjmie twoje całopalenia. Sela. [4] »Niech da ci wszystko, czego pragnie twoje serce, i każdy twój zamysł niech wypełni. [5] »Będziemy się radować z twojego zbawienia i w imię naszego Boga sztandary podniesiemy. Niech PAN spełni wszystkie twoje prośby. [6] »Teraz wiem, że PAN wybawia swego pomazańca, wysłucha go ze swego świętego nieba zbawczą mocą swojej prawicy. [7] »Jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię PANA, naszego Boga. [8] »Tamci zachwiali się i upadli, a my powstaliśmy i ostoimy się. [9] »PANIE, wybaw nas, a król niech nas wysłucha w dniu naszego wołania. 
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.