Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 21
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. PANIE, król cieszy się z twojej mocy i bardzo się raduje twoim zbawieniem. [2] »Spełniłeś pragnienie jego serca i prośbie jego ust nie odmówiłeś. Sela. [3] »Wyszedłeś mu bowiem naprzeciw z hojnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą włożyłeś mu na głowę. [4] »Prosił cię o życie i dałeś mu je, długie dni na wieki wieków. [5] »Wielka jest jego chwała dzięki twemu zbawieniu, okryłeś go sławą i dostojeństwem; [6] »Bo uczyniłeś go błogosławieństwem na wieki, rozradowałeś go swoim obliczem. [7] »Król bowiem w PANU pokłada nadzieję i nie zachwieje się dzięki miłosierdziu Najwyższego. [8] »Twoja ręka znajdzie wszystkich twoich wrogów; twoja prawica dosięgnie wszystkich, którzy cię nienawidzą. [9] »Uczynisz ich jakby piecem ognistym w czasie twego gniewu; PAN w swojej zapalczywości pochłonie ich, a ogień ich strawi. [10] »Wytracisz z ziemi ich ród, a ich potomstwo spośród synów ludzkich. [11] »Bo zamierzali zło przeciwko tobie, uknuli spisek, którego nie mogli wykonać. [12] »Dlatego ich zmusisz do ucieczki, strzały na twej cięciwie wymierzysz w ich twarze. [13] »Powstań, PANIE, w swojej mocy; będziemy śpiewać i wysławiać twą potęgę. 
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.